De VALID studie: practice VAriation in Labour InDuction

Er bestaat aanzienlijke praktijkvariatie in de geboortezorg, ook binnen Nederland. Er is nog weinig bekend over de mechanismen die in de Nederlandse geboortezorg tot variatie… Berichten | 2 september 2020

Practice variation in the use of remifentanil during labour

To survey (a) the frequency of the use of remifentanil patient controlled analgesia (PCA) during labour in the Netherlands; (b) considerations of gynaecologists whether or… Jaarindex | 7 februari 2019