SPiral Artery Remodeling studie (SPAR-studie)

In recente jaren is duidelijk geworden dat er een sterk verband bestaat tussen pre-eclampsie (PE), HELLP, IUGR en abruptio placentae enerzijds en cardiovasculaire ziekten op latere… Jaarindex | 7 februari 2019

Risk EStimation for PrEgnancy Complications to provide Tailored care (RESPECT-studie)

Het Nederlands verloskundig systeem wordt gekenmerkt door risicoselectie, hetgeen de afgelopen jaren regelmatig is bediscussieerd. Wij verwachten dat in het huidige systeem de risicoselectie verbeterd kan… Jaarindex | 7 februari 2019

Implementing a risk prediction tool in obstetric care; EXPECT 2

Risicoselectie bij zwangere vrouwen is een belangrijk aspect van het Nederlandse obstetrische zorgsysteem. Het huidige systeem van risicoselectie is echter aan verbetering toe. Het is onvoldoende… Jaarindex | 7 februari 2019

Cardiovasculair risico na een zwangerschap gecompliceerd door hypertensieve aandoeningen; Hyras, follow- up van Hyras, Hyprecare

Verschillende epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, bestaande uit pregnancy induced hypertension (PIH), (pre-)eclampsie en het HELLP-syndroom, en verhoogd cardiovasculair risico… Jaarindex | 7 februari 2019

Calciumsuppletie verkleint de kans op pre-eclampsie

Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah ÁN et al. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014,… Berichten | 27 november 2014

Astma vereist controle tijdens de zwangerschap

Asthma during Pregnancy in a Population-Based Study -Pregnancy Complications and Adverse Perinatal Outcomes. Rejnö G, Lundholm C, Gong T et al. PLoS ONE 9(8): e104755.… Berichten | 13 oktober 2014

Proefschrift: Effecten van pre-eclampsie op het moederbrein

The maternal brain in (pre)eclampsia. Long-term neurocognitive functioning, Ineke Postma, 2 juli 2014, Rijksuniversiteit Groningen. Directe link naar de volledige versie van het proefschrift op Kennispoort Verloskunde LET OP:… Berichten | 10 oktober 2014

Cardiovascular risk at intermediate term in women after hypertensive pregnancy diseases

Het was al bekend dat vrouwen die tijdens een zwangerschap een hoge bloeddruk hadden of een zwangerschapsvergiftiging kregen, later meer risico lopen op hart- en… Promotie | 10 september 2014

Pathologisch onderzoek naar de pathofysiologie van pre-eclampsie

Penning ME, Baelde JJ, Bloemenkamp KWM. Pre-eclampsie en actieve placentafragmenten in de maternale long.NTOG 2014;127:116-120 Directe link naar de volledige versie van het tijdschrift.  Pre-eclampsie… Berichten | 4 september 2014

Migraine en zwangerschap en lactatie

David P,  Kling J, Starling A. Migraine in pregnancy and lactation. Curr Neurol Neurosci Rep 2014 DOI:10.1007/s11910-014-0439-7 Directe link naar de samenvatting van het artikel.… Berichten | 4 september 2014