Verschillen in vrouwgerichte zorg van zorgverleners in de Nederlandse geboortezorg

Het begrip vrouwgerichte zorg wordt door verschillende zorgverleners in de geboortezorg op diverse manieren geïnterpreteerd en toegepast. Vrouwen in Nederland spraken hun behoefte uit aan… Samenvatting | 29 oktober 2020

Frequent prenataal zorggebruik in de verloskundige praktijk

Gitsels en collega’s deden verkennend onderzoek naar de prevalentie, determinanten en onderliggende oorzaken van frequent zorggebruik in de verloskundige praktijk. Zij definieerden frequent zorggebruik als… Samenvatting | 21 oktober 2019

Ervaringen van verloskundigen met het gebruik van CTG in de eerstelijns prenatale setting

Uit onderzoek is gebleken dat substitutie van zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijk assistent die taken van een huisarts overneemt, leidt tot betere patiënt tevredenheid mits de… Samenvatting | 27 maart 2019

Tandzorg in de zwangerschap

Tandvleesontstekingen zijn geassocieerd met slechtere zwangerschapsuitkomsten zoals prematuriteit en een laag geboortegewicht. Goede mondhygiëne tijdens de zwangerschap is daarom belangrijk. In de praktijk blijkt dat… Samenvatting | 30 oktober 2018

Zwangeren inzicht geven in hun prenatale zorgdossier: wat verwachten zij?

Het eHealth actieplan van de Europese commissie beschrijft dat in 2020 iedere Europese burger toegang moet hebben tot het elektronisch zorgdossier. In Zweden werd de… Samenvatting | 23 april 2018

De relatie tussen Centering Pregnancy en geboorte-uitkomsten

Centering pregnancy heeft zijn intrede gedaan in de prenatale zorg en wordt positief beoordeeld door zwangere vrouwen. Vanwege het internationaal stijgende sectio percentage en omdat… Samenvatting | 21 april 2017

Het effect van routinematig wegen in combinatie met advies voor een gezonde gewichtstoename

Er is steeds vaker sprake van overmatige gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Dit is geassocieerd met een toename van maternale en neonatale morbiditeit en met lange… Samenvatting | 13 april 2017

Vaker vaginale baring na sectio bij midwifery-led care.

Onderzoekers in een tertiair ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk bestudeerden het effect van het invoeren van midwifery-led care voor vrouwen met een sectio in de… Berichten | 12 september 2016

Proefschrift: Kwart van de zwangeren gebruikt prenatale zorg te weinig

De KVV-stichting van de Academie Verloskunde  Amsterdam Groningen heeft als missie om substantieel bij te dragen aan de vorming van een eerstelijns verloskundig wetenschapsdomein. Dat… Berichten | 10 juli 2015

Wanneer is counseling over anticonceptie het meest effectief?

Zapata LB, Murtaza S, Whiteman MK et al. Contraceptive counseling and postpartum contraceptive use. Am J Obstet Gynecol 2015;212:171.e1-8. DOI: 10.1016/j.ajog.2014.07.059 Bijna de helft van de… Berichten | 2 juli 2015