Counseling prenatale screening: wat vindt de cliënt?

In Nederland zijn in juli 2017 aanvullende kwaliteitseisen voor de counseling over prenatale screening op aangeboren afwijkingen geïmplementeerd. Het doel van deze counseling is dat… Samenvatting | 15 november 2021

Prenatale screening – lectoraat Midwifery Science betrokken bij twee onderzoeksprojecten

Het lectoraat Midwifery Science (Academie Verloskunde Maastricht) doet als partner mee in een aantal onderzoeken die recent zijn gestart rondom prenatale screening. In dit bericht… Berichten | 2 september 2020

Prenatale screening is er niet voor iedereen

Zwangere vrouwen met een niet-Nederlandse etniciteit en beperkte taalvaardigheden maken mogelijk minder gebruik van prenatale screening. In deze Nederlandse prospectieve studie (2008 – 2010) werd… Samenvatting | 2 februari 2018

Twintigwekenecho accurate methode om hersenafwijkingen vast te stellen

Sinds 2007 ontvangen alle zwangere vrouwen een uitnodiging voor een twintigwekenecho om structurele afwijkingen bij de foetus op te sporen. Hersenafwijkingen als ventriculomegalie (VM), posterior… Berichten | 6 september 2017

Lager-opgeleiden onderschatten risico’s op afwijkingen na negatief NIPT-resultaat

De NIPT heeft een hogere detectiegraad en positief voorspellende waarde dan eerdere prenatale screeningstesten zoals de combinatietest. Het is echter geen diagnostische test. Het is… Samenvatting | 19 februari 2017

Proefschrift: Religie speelt wezenlijke rol bij keuze voor combinatietest

Op dezelfde dag als Linda Martin, promoveerde haar collega AVAG-docente en verloskundige Janneke Gitsels-van der Wal aan de VU in Amsterdam. Ook haar onderzoek putte… Berichten | 10 juli 2015

Attitudes van zwangere vrouwen en hun partners ten aanzien van niet-invasieve prenatale screening (NIPT)

Er is op dit moment veel aandacht voor niet-invasieve prenatale testen (NIPT) voor trisomieën, waaronder downsyndroom, en de mogelijke uitbreiding naar andere aandoeningen. Doel van… Samenvatting | 1 mei 2014

Discussie over de non-invasieve prenatale test (NIPT) voor Nederlandse zwangeren

De non-invasieve prenatale test (NIPT) wordt beschouwd als een revolutie in de prenatale screening. In dit artikel wordt de huidige stand van zaken besproken, worden… Samenvatting | 1 oktober 2013

Kwantitatieve kwaliteitsbeoordeling nekplooimeting: we meten met twee maten

De combinatietest is in Nederland de methode om te screenen op trisomie 21, 13 en 18. De nekplooi (NT)-meting is een belangrijk onderdeel van deze… Samenvatting | 1 september 2013

Zorgverleners beslissen liefst samen met cliënten

Hertig SG, Cavalli S, Burton-Jeangros C et al. ‘Doctor, what would you do in my position?’ Health professionals and the decision-making process in pregnancy monitoring.… Berichten | 2 juli 2013