Progesteron ter preventie van vroeggeboorte in hoogrisicozwangerschappen

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale morbiditeit en mortaliteit. Deze meta-analyse onderzoekt of progesteron bij hoogrisicozwangerschappen de kans op vroeggeboorte en slechte neonatale uitkomsten… Samenvatting | 27 september 2021

Geen bewijs voor schadelijke lange termijneffecten van progesteron op ontwikkeling van kinderen

Progesteronmedicatie wordt veel gebruikt in prenatale zorg, er is echter nog weinig bekend over mogelijke lange termijneffecten van progesteron op de ontwikkeling van het kind.… Samenvatting | 31 mei 2021

Pessarium of Progesteron ter Preventie van partus Prematurus bij vrouwen met een korte cervixlengte: QuadrupleP-studie

Partus prematurus komt voor bij zeven procent van alle zwangerschappen in Nederland. Dit percentage loopt zelfs op tot 50%┬ábij meerling zwangerschappen. Partus prematurus is geassocieerd… Jaarindex | 28 maart 2017

Screening en preventie van vroeggeboorte: Cervixlengtemeting, bij wie en wanneer? (NTOG 2016#1)

Vroeggeboorte is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Een echoscopisch gemeten korte cervix is een belangrijke voorspeller van vroeggeboorte. Een… Samenvatting | 14 maart 2016

Voorkomt progesteron vroeggeboorte?

Tijdens de zwangerschap is de uterus onder invloed van progesteron min of meer ongevoelig voor contracties. Wanneer een reeks biochemische processen in gang wordt gezet,… Samenvatting | 1 mei 2011

De Triple P-studie

De Triple P-studie (Preventing Preterm birthwith Progesterone) is een cohort studiedie bestaat uit een screeningsdeel en eenbehandeldeel. De studie wil de voorspellendewaarde van de cervixlengte… Samenvatting | 1 juli 2010