Begeleiding van laag risico zwangere door haar verloskundige bij inleiding van de baring wegens serotiniteit

In de provincie Ontario, Canada, zijn verloskundigen bevoegd en bekwaam een inleiding met oxytocine intraveneus uit te voeren en te begeleiden. Echter in sommige ziekenhuizen… Samenvatting | 24 september 2019

Hoe ervaren vrouwen ‘cliëntgerichte zorg’ rond serotiniteit?

Cliëntgerichte zorg zou cliëntparticipatie en geïnformeerde besluitvorming moeten bevorderen en leiden tot meer geïndividualiseerde zorg. De centrale vraag in deze review is of vrouwen werkelijk… Samenvatting | 21 november 2018

Shiatsu effectief en veilig bij inleiden baring

Het is gebruikelijk om de baring in te leiden bij serotiniteit (na 42 weken zwangerschap). Een van de acht mogelijke niet medische complementaire methoden hierbij… Berichten | 10 november 2015

Inleiding van de baring onder de loep

Dit proefschrift gaat over vrouwen bij wie de zwangerschap gevorderd is tot de aterme periode van 37 tot 42 weken en over serotiene zwangeren (meer… Samenvatting | 1 november 2013

Wat ons opvalt in de LVR2: Serotiniteit is uit

In juni 2007 accordeerde de algemene ledenvergadering van de NVOG de Richtlijn Serotiniteit. Deze richtlijn geeft ruimte voor electieve inleiding van de baring in de… Samenvatting | 1 maart 2011

De stelling

De stelling in de afgelopen periode luidde: Aan alle zwangeren zou bij 41 weken zwangerschap een inleiding van de baring aangeboden moeten worden. Zelden waren… Berichten | 2 december 2010

Prevalentie van hersenbeschadiging bij aterme en postterme geboorten

Preterme geboorte is een bekende risicofactor voor hersenbeschadiging (cerebral palsy: CP). De diagnose CP kan pas achteraf gesteld worden, bijvoorbeeld bij neurologische problemen. Moster D,… Berichten | 2 november 2010

Prevention of post-term pregnancy in primary care obstetrics

Zie PDF in de  bijlage voor full-text versie van het proefschrift. Promotie | 26 oktober 2007

Mag je aan je knoppen draaien?

Het doel van deze studie is het aantal zwangeren beperken die vanwege serotiniteit in de 2e lijn moeten bevallen. Hiermee worden ook de risicovolle interventies… Scriptie | 13 juni 2007

De tevredenheid van vrouwen in de SerInAm-studie

Inleiding Naar aanleiding van de SerInAm-studie zullen in de toekomst aanbevelingen gedaan worden ten aanzien van de verloskundige zorg bij serotiniteit. Met behulp van secundaire… Scriptie | 1 juni 2007