The road to an integrated CenteringPregnancy. An effect evaluation

Perinatale uitkomsten zijn slechter voor kinderen van vrouwen met een lage sociaal-economische status en van niet-westerse herkomst. Het advies van de Stuurgoep zwangerschap en geboorte is… Jaarindex | 7 februari 2019

Gewoon Gezond Zwanger: Maternale distress

Maternale distress heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kinderen. Binnen de huidige eerstelijns verloskundige zorg bestaat nauwelijks evidence-based routine beleid ten aanzien… Jaarindex | 8 mei 2017

Implementatiestudie CenteringPregnancy

Het huidige Nederlandse verloskundig begeleidingsmodel, met tien tot vijftien individuele consulten, is niet toegesneden op vrouwen met een lage SES. Door leefstijl, sociale en individuele problemen… Jaarindex | 28 maart 2017

The road to an integrated CenteringPregnancy. An effect evaluation

Perinatale uitkomsten zijn slechter voor kinderen van vrouwen met een lage sociaal-economische status en van niet-westerse herkomst. Het advies van de Stuurgoep zwangerschap en geboorte is… Jaarindex | 28 maart 2017

Raak Gewoon Zwanger Consortium (met daarin vertegenwoordigd: verloskundige praktijken, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, KNOV), Zuyd-Hogeschool, Universiteit Maastricht

Maternale distress heeft verstrekkende gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kinderen. Binnen de huidige eerstelijns verloskundige zorg bestaat nauwelijks evidence-based routine beleid ten aanzien… Jaarindex | 28 maart 2017

Public health in Engeland: talking health during pregnancy

In Engeland bestaat een groeiend besef dat gezondheidsbevordering een steeds grotere rol gaat spelen in de zorgverlening van verloskundigen. Er wordt van hen verwacht dat… Samenvatting | 1 september 2014

Dieetadviezen: wie moet je nou geloven?

Campbell F, Johnson M, Messina J et al. Behavioural interventions for weight management in pregnancy: A systematic review of quantitative and qualitative data. BMC Public… Berichten | 7 mei 2012

Public health wereldwijd: screening syfilis

Hawkes S, Matin N, Broutet N, Low N. Effectiveness of interventions to improve screening for syphilis in pregnancy: a systematic review and meta-analysis. The Lancet… Berichten | 3 november 2011

Voordelen van borstvoeding of nadelen van flesvoeding?

Het wordt aanbevolen om baby’s de eerste 6 maanden van hun leven uitsluitend borstvoeding te geven. Echter, in de meeste studies over zuigelingenvoeding wordt flesvoeding… Berichten | 30 juni 2010