Proefschrift: Religie speelt wezenlijke rol bij keuze voor combinatietest

Op dezelfde dag als Linda Martin, promoveerde haar collega AVAG-docente en verloskundige Janneke Gitsels-van der Wal aan de VU in Amsterdam. Ook haar onderzoek putte… Berichten | 10 juli 2015

Beïnvloedende factoren bij deelname aan prenatale screening

Gitsels – van der Wal JT, Verhoeven PS, Manniën J et al. Factors affecting the uptake of prenatal screening tests for congenital anomalies; a multicentre… Berichten | 19 maart 2015

Prenatale screening & Religie

: Doel van dit onderzoek was inzicht te verkrijgen in de uptake van de combinatietest en SEO, uitgesplitst naar religie en eventuele andere factoren die… Scriptie | 20 januari 2012

Maatregelen bij Jehova’s getuigen

Een grote meerderheid van de Jehova’s getuigen wil geen bloedtransfusie toegediend krijgen, zelfs niet in een situatie waarin dit vanuit medisch perspectief wenselijk of zelfs… Samenvatting | 1 mei 2010