Gebruik van maternale karakteristieken als indicatie voor inleiden van de baring

Maternale karakteristieken zoals leeftijd en pariteit worden steeds vaker gebruikt als indicatie om de baring in te leiden, omdat ze geassocieerd worden met verhoogd risico… Samenvatting | 23 mei 2022

Wat helpt vrouwen met pre-eclampsie om hulp te zoeken bij waarschuwingssignalen

Bij (pre)eclampsie is het van cruciaal belang dat zwangere vrouwen en partners zichzelf melden bij waarschuwingssignalen. Uitstel van de diagnose en behandeling kan in sommige… Samenvatting | 25 oktober 2021

BMI>40: Percepties en ervaringen van vrouwen en hun partners tijdens de zwangerschap

Omdat een beperking van de gewichtstoename bij vrouwen met een hoge BMI moeizaam is, lijkt het van belang om ook de culturele en sociale context… Samenvatting | 13 november 2017

Waarom vrouwen buiten het zorgsysteem willen bevallen

Deze thematische analyse van 15 studies uit Zweden, de Verenigde Staten, AustraliĆ«, Canada en Finland onderzoekt de beweegredenen van vrouwen die buiten het geboortezorgsyteem willen… Berichten | 9 juni 2016

Genuanceerd denken over risico

Over het waarnemen van en omgaan met risico’s wordt in de verloskunde voortdurend gedebatteerd. MacKenzie Bryers H, van Teijlingen E. Risk, theory, social and medical… Berichten | 3 februari 2011

Duiken gevaarlijk tijdens zwangerschap

De Nederlandse Vereniging van Duikgeneeskunde heeft een ander standpunt dan vermeld in een artikel uit het TvV in 1997, namelijk NIET DUIKEN BIJ ZWANGERSCHAP, ONGEACHT… Samenvatting | 1 april 2007