De invloed van sociaal-economische ongelijkheid op zwangerschapsuitkomsten in Engeland

Een lagere sociaal-economische status (SES) en/ of het behoren tot een etnische minderheid wordt geassocieerd met slechtere perinatale uitkomsten. Het doel van de onderzoekers was… Samenvatting | 4 april 2022

Samen Stoppen, Samen Sterk! (Together we’ll quit smoking!)

Compared with other Dutch regions, women living in the North of the Netherlands are significantly more classified in the lowest socio-economic status (SES) quartile, and… Jaarindex | 7 februari 2019

De voorspellende waarde van prenataal vastgestelde medische en niet-medische risico’s op zwangerschapsuitkomsten

Niet-medische risicofactoren kunnen leiden tot ongunstige zwangerschapsuitkomsten. De R4U (Rotterdam Reproduction Risk Reduction checklist) is ontwikkeld om deze risico’s in kaart te brengen maar de… Berichten | 14 maart 2016

Perinatale sterfteverschillen in Amsterdam

De oorspronkelijke versie van het artikel is verschenen in Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3130. Doel: In Amsterdam werd onderzocht of er per stadsdeel verschillen waren in perinatale sterfte en of… Samenvatting | 1 juni 2011

Provinciale verschillen in perinatale sterfte en reistijd tot ziekenhuis

Doel: Het onderzoeken van provinciale verschillen in perinatale sterfte en het bepalen van de invloed daarop van verschillende risicofactoren, waaronder de reistijd van huis naar… Samenvatting | 1 mei 2011

Proefschrift: Cannabis geeft ernstiger groeivertraging dan tabak

Marihuana, hasjies, of sensemilla – producten van de Cannabis Sativaplant – behoren tot de meest gebruikte verdovende middelen in Nederland. El Marroun onderzocht het cannabisgebruik… Berichten | 30 juni 2010

Extreem vroeggeborenen hebben gelijke kansen

Vroeggeboorte is een groot en toenemend probleem in ontwikkelde landen en is tevens de grootste oorzaak voor babysterfte in deze landen. Er zijn grote sociaal-economische… Berichten | 28 april 2010

Amsterdams project ‘Gelijke kansen voor een optimale zwangerschap’

gezondheidsgerelateerde bood- schappen bereiken laag opgeleide vrouwen niet en laag opgeleide vrouwen gaan niet op zoek naar informatie, terwijl onderzoek laat zien dat laag opgeleide… Samenvatting | 1 oktober 2009

Onderzoek naar preconceptiezorg voor autochtone vrouwen met een lage sociaal-economische status

In de medische wereld wordt het steeds duidelijker datde periode rond de conceptie en de eerste maanden vande zwangerschap van belang zijn voor de uitkomsten… Samenvatting | 1 april 2008

De eerste ervaringen met preconceptiezorg

Met de pilot “Kinderwensspreekuur’ namen 28 enthousiaste verloskundigen het voortouw om preconceptiezorg in de eerstelijn te realiseren. Daarmee wisten zij de verloskundige als zorgaanbieder van… Samenvatting | 1 april 2008