VIRTUAL Embryoscope studie

De VIRTUAL Embryoscope studie is een prospectief cohort onderzoek ingebed in het Rotterdam Periconceptie Cohort (Predict studie) van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van het… Jaarindex | 7 februari 2019