Toelichting op het NVOG Modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’

Samenvatting: Het NVOG modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’ is vernieuwd. Het doel van het protocol is te zorgen voor een uniforme zwangerschapsdatering in zowel de… Overige publicatie | 1 oktober 2011

Implementatie NVOG- modelprotocol ‘Datering van de zwangerschap’

Op 17 maart 2010 is het modelprotocol Datering van de zwangerschap aangenomen door de leden van de NVOG. Dit protocol is tot stand gekomen na… Samenvatting | 1 september 2011