Kort moment van ongemak voor langdurig profijt

Een te strakke tong- of lipriem die de borstvoeding belemmert, kun je vaak het beste knippen. Dat vindt lactatiekundige en verloskundige Tineke de Backer van… Samenvatting | 1 mei 2014

Problematische borstvoeding door een te korte tongriem

Aan de hand van 2 casussen willen wij in deze les hetbelang van het tijdig herkennen van deze aandoeningbenadrukken. Daarnaast willen we het effect vanbehandeling… Samenvatting | 1 maart 2010

Frenotonomie, een geknipt idee!

Heeft behandeling van ankyloglossia bij de neonaat een positieve invloed op het welslagen van de borstvoeding ten opzichte van het voeren van een afwachtend beleid. Scriptie | 3 maart 2004