Emotionele impact voor gynaecologen, pediaters en orthopedisch chirurgen van ingrijpende gebeurtenissen op de werkvloer

Artsen worden vaak geconfronteerd met ernstige gebeurtenissen zoals levensbedreigende situaties en ziekten, overlijden, agressie en rouw. Dit maakt dat de emotionele impact van deze arbeidsomstandigheden… Samenvatting | 5 januari 2021

Wachttijden bij epiduraal analgesie durante partu (NTOG 2017 #4)

In dit artikel wordt een onderzoek naar de wachttijd tussen de¬†vraag om pijnstilling van de barende en het daadwerkelijk¬†starten van de procedure gepresenteerd welke is… Overige publicatie | 17 april 2018