Kwaliteitsbeoordeling van derde trimester biometrie in de IUGR Risk Selection Study (IRIS)

Foetale groeirestrictie is een van de belangrijkste risicofactoren voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echoscopische biometrie is een belangrijk instrument om foetale groei te monitoren. Hoewel… Samenvatting | 1 maart 2021

Afbuigende foetale groei en intra-uteriene groeirestrictie (NTOG 2018 #6)

Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) is een ernstige risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echter, de huidige methoden om antenataal IUGR correct te identificeren laten nog te wensen over. Recente… Overige publicatie | 19 november 2018

Counseling by midwives about prenatal tests for congenital abnormalities; tailoring to future parents needs

Counseling voor prenatale testen op congenitale afwijkingen maakt sinds enkele jaren onderdeel uit van de verloskundige begeleiding van aanstaande ouders. De rol van counselor vraagt van… Jaarindex | 28 maart 2017

Lower Uterine Segment study (LUS)

Uit de literatuur zijn al diverse karakteristieken bekend welke een voorspellende waarde hebben tav een succesvolle vaginale baring bij vrouwen met één sectio in de voorgeschiedenis.… Jaarindex | 28 maart 2017

Islam and client decision making on prenatal screening. Practice and theory in the Netherlands

In 2008 I finished my master’s thesis on the subject of ‘Islam and prenatal screening. Practice and theory of Turkish pregnant women in the Netherlands’. The… Jaarindex | 28 maart 2017

FetaL Abdominal Markers Identified by Ultrasound to predict Neonatal Gastroschisis Outcome (FLAMINGO study)

Gastroschisis is een congenitaal buikwanddefect waardoor een gedeelte van de darmen naar buiten stulpt. De prevalentie van gastroschisis in Nederland is ongeveer 1,5 per 10.000… Jaarindex | 28 maart 2017

IRIS-studie (IUGR risk selection study)

Verloskundigen doen steeds vaker routine echoscopisch onderzoek in het derde trimester van de zwangerschap. Door groeiachterstand eerder op te sporen zou perinatale mortaliteit en morbiditeit voorkomen… Jaarindex | 28 maart 2017

Val of ongeluk van zwangere verandert bewegingspatroon bij foetus

In deze prospectieve studie is voor het eerst gekeken naar foetale bewegingen na een mild of ernstig trauma tijdens de zwangerschap. Alle zwangeren vanaf 20… Berichten | 9 februari 2016

Gaten in de placenta: zijn er valkuilen?

De betekenis van echoscopisch onderzoek van de zwangerschap heeft de laatste decennia een enorme groei doorgemaakt. De verbetering van apparatuur en kennis van de gemaakte… Samenvatting | 1 december 2013

Echoscopie en obesitas

Het percentage volwassenen in de wereld met overgewicht en obesitas is sinds de jaren 80 van de vorige eeuw dramatisch toegenomen. In 2008 kampten 1,4… Samenvatting | 1 december 2013