Opbrengst van vaginaal bevallen bij een stuitligging

Term breech deliveries in the Netherlands: did the increased ceasarean rate affect neonatal outcome? A population based cohort study.¬†Vlemmix F, Bergenhenegouwen L, Schaaf JM et… Berichten | 27 november 2014

Tweemaal een uterusruptuur met verschillend beloop

In Nederland worden 5,9 van de 10.000 zwangerschappen gecompliceerd door een uterusruptuur. De incidentie van deze, voor zowel moeder als kind, potentieel levensbedreigende complicatie is… Samenvatting | 1 mei 2013

Zwangerschap na voorgaande sectio caesarea: gezamenlijke besluitvorming en let op tekenen van (dreigende) uterusruptuur

In Nederland is de prevalentie van het aantal zwangerschappen met een voorgaande sectio cesarea (SC) ongeveer 10%.1,2 De begeleiding van deze groep zwangeren vereist speciale… Samenvatting | 1 oktober 2012