Wellicht inleiden bij 39 weken na een sectio i.a.

Vrouwen die een sectio in de anamnese hebben lijken minder kans te hebben om een volgende zwangerschap vaginaal te bevallen. Is er een verschil in… Berichten | 8 december 2015

Ruptuur in een uterus zonder litteken in het derde trimester

In dit artikel bespreken we een uterusruptuur in het derde trimester. De voorgeschiedenis vermeldt een curettage van een placentarest. In de huidige graviditeit was sprake… Samenvatting | 1 oktober 2014

Bevallen na een eerdere keizersnede en de rol van de klinsch verloskundige

Steeds vaker worden klinisch verloskundigen geconfronteerd met vrouwen met een sectio in de voorgeschiedenis. Het sectiopercentage in Nederland steeg van 7,4% in 1990 tot 15,1%… Samenvatting | 1 juli 2013

Tweemaal een uterusruptuur met verschillend beloop

In Nederland worden 5,9 van de 10.000 zwangerschappen gecompliceerd door een uterusruptuur. De incidentie van deze, voor zowel moeder als kind, potentieel levensbedreigende complicatie is… Samenvatting | 1 mei 2013

Zwangerschap na voorgaande sectio caesarea: gezamenlijke besluitvorming en let op tekenen van (dreigende) uterusruptuur

In Nederland is de prevalentie van het aantal zwangerschappen met een voorgaande sectio cesarea (SC) ongeveer 10%.1,2 De begeleiding van deze groep zwangeren vereist speciale… Samenvatting | 1 oktober 2012

Caesarean section in the Netherlands. Policy, prevention and long-term consequences

In Hoofdstuk 1 wordt het doel van dit proefschrift uiteengezet, dat bestaat uit het beantwoorden van de volgende 5 vragen:Wat waren de trends in verloskundige… Promotie | 11 september 2005

Vaginal Birth after Caesarean Section in Zimbabwe and the Netherlands

Het is het doel van dit proefschrift om de volgende vragen te behandelen: Waarom is het aantal keizersnedes toegenomen?Wat is het gebruik en de effectiviteit… Promotie | 12 mei 2004

Prostaglandin E analogues for induction of labour

In dit proefschrift wordt een aantal onderzoeken beschreven, die de praktijk van inleiding en bijstimulatie van de baring met prostaglandine E analogen onderzoeken. In hoofdstuk… Promotie | 7 mei 2003