Multifactorieel voorspellend model voor vroeggeboorte presteert goed

Diagnostiek van vroeggeboorte is moeilijk en leidt tot (kostbare en potentieel schadelijke) overbehandeling. Verbeterde diagnostiek kan leiden tot optimalisering van beleidsbeslissingen. Uit eerdere studies blijkt… Samenvatting | 25 januari 2022

Optimaliteit van fysiologische geboorte is direct na de geboorte meetbaar

Door de ontwikkeling naar integrale geboortezorg gaat meer aandacht van Nederlandse verloskundigen naar vrouwen met medium risicoprofielen en geboorten in ziekenhuizen. Daarom onderzochten Nederlandse onderzoekers… Berichten | 8 november 2018