PRELHUDE – PREterm Labour, Heart- and vascUlar Defects

Vroeggeboorte is de belangrijkste oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Recent is duidelijk geworden dat maternale┬ácardiovasculaire pathologie een risicofactor voor vroeggeboorte kan zijn. Bij onderzoek… Jaarindex | 28 maart 2017