Perspectief van verloskundigen en cliënten op deelname aan verloskundig onderzoek in een nationaal netwerk

De Nederlandse verloskunde heeft sterke behoefte aan onderbouwing van het verloskundig handelen en daar is onderzoek voor nodig waarbij structureel eerste- en tweedelijns verloskundigen betrokken… Samenvatting | 1 juli 2012

Kennisagenda Zwangerschap en Geboorte

De Nederlandse cijfers over een gezondezwangerschap, een gezond kind en eengezonde moeder blijven achter bij die in de meeste Europese landen. ZonMw gaf daarom het… Samenvatting | 1 november 2010

Prestigieuze subsidie voor eerstelijns verloskunde

Onlangs kreeg onderzoeker en verloskundigedr. Ank de Jonge te horen dat de door haaraangevraagde Veni-subsidie wordt toegekenddoor NWO (Nederlandse Organisatie voorWetenschappelijk onderzoek). De prestigieuze Veni-subsidie… Samenvatting | 1 september 2010

Mastersymposium Midwifery Research 2010

Het Mastersymposium 2010 was meer dan een jaarlijks terugkerende dag waarop recent wetenschappelijk onderzoek van nieuwe Masters of Science Verloskunde werd gepresen- teerd. Het was… Samenvatting | 1 mei 2010

Europese masters verloskunde

Terwijl op 11 december 2008 het Kennispoort-Verloskundecongres in volle gang was inUtrecht, werd in Glasgow de officiële goedkeuringgegeven aan de Europese master -opleiding voor verloskundigen.… Samenvatting | 1 juli 2009

“Dit onderzoek gaat over ons”

De verloskunde academies Amsterdam enGroningen zijn vorig jaar de Deliver studie(Data EersteLIjns VERloskunde) gestart. Dezestudie heeft als doel de actuele verloskundigezorgvraag en zorgverlening te beschrijven.… Samenvatting | 1 juli 2009

Het is tijd om baringspijn beter te begrijpen

  Baringspijn staat bekend als een pijn die als zeer hevig kan worden ervaren[1-3]. Ook de Nederlandse verloskundige onderkent de noodzaak van pijnstilling in bepaalde… Samenvatting | 25 november 2008

Toepassing van LVR-gegevens

Het leveren van goede kwaliteit van verloskundige zorg is essentieel voor het voortbestaan van het verloskundig systeem in Nederland. Een aan kwaliteit gerelateerd onderdeel voor… Samenvatting | 20 juli 2008

DELIVER, een studie naar de eerstelijns verloskundige zorg in Nederland

Wetenschappelijk onderbouwd werken behoort steeds duidelijker tot de standaard uitrusting van de verloskundige. Van de verloskundige wordt verwacht dat zij aantoonbaar handelt op basis van… Samenvatting | 20 juli 2008

Vanzelfsprekendheden in de verloskunde op de helling!

Het merendeel van de barende vrouwen bevalt in rugligging. Dit is zo vanzelfsprekend dat weinig verloskundigen, artsen én barende vrouwen zelf, zich afvragen of dat… Samenvatting | 7 april 2008