Uitwendige versie bij het eerste kind van een tweeling

Uitwendige versie van stuitligging naar hoofdligging wordt veel toegepast bij aterme eenlingzwangerschappen. Het is een effectieve interventie om de kans op een vaginale bevalling te… Samenvatting | 16 mei 2022

Implementatie van de uitwendige versie bij stuitliggingen à terme

Stuitligging à terme wordt geassocieerd met verhoogde risico’s op perinatale morbiditeit en mortaliteit voor moeder en kind, vooral tijdens de baring. Een belangrijke obstetrische interventie om… Jaarindex | 28 maart 2017

Tocolysis in External Cephalic Version: atosiban vs. fenoterol, a multi-centre trial. ECV with uterine relaxation

Het aantal sectio caesarea wegens een stuitligging is sinds het uitkomen van de Term Breech Trial gestegen naar 80%, wegens een slechtere (korte termijn) neonatale uitkomst… Jaarindex | 28 maart 2017

Lessen uit Nederland om keizersnede te beperken

In de meeste landen is de afgelopen decennia het percentage keizersnedes gestegen, maar in Nederland blijft het percentage relatief laag. De onderzoekers analyseerden de Nederlandse… Berichten | 12 september 2016

Versie bij gezonde zwangere: een veilige ingreep

Het doel van deze studie is tweeledig: het evalueren van het KNOV-trainingsprogramma voor het counselen en uitvoeren van uitwendige versies bij stuitligging en daarnaast inzicht… Berichten | 10 juli 2015

Ruptuur in een uterus zonder litteken in het derde trimester

In dit artikel bespreken we een uterusruptuur in het derde trimester. De voorgeschiedenis vermeldt een curettage van een placentarest. In de huidige graviditeit was sprake… Samenvatting | 1 oktober 2014

Uitwendige versie en tocolyse: een update

Cluver C, Hofmeyr GJ, Gyte ML ea. Interventions for helping to turn term breech babies to head first presentation when using external cephalic version. Cochrane… Berichten | 6 april 2012

Uitwendige versie van kinderen in stuitligging: vroeg of laat?

Een  stuitligging  ten  tijde  van  de  bevalling  kan men proberen  te voorkomen door uitwendige versie. Onduidelijk is wat de beste termijn is voor een dergelijke… Samenvatting | 1 maart 2012

Proefschrift: Acupunctuur blijft gevoelig punt

Wetenschappelijke studies die het effect van alternatieve geneeswijzen proberen aan te tonen kunnen op een kritische ontvangst rekenen. The Contribution of acupuncture and moxibustion to… Berichten | 1 maart 2011

Proefschrift: Samen keert het beter

In februari pleitte Simone Kuppens en collega’s al in het Tijdschrift voor Verloskundigen (februari 2010, p. 33-38) voor de invoering van een nieuw protocol bij… Berichten | 2 december 2010