COVID-19-preventiemaatregelen geassocieerd met aanzienlijke vermindering vroeggeboorten

Zowel Denemarken als Ierland rapporteerden (voorlopige) aanwijzingen dat maatregelen ter beperking van verspreiding van COVID-19 een aanzienlijke afname van extreme vroeggeboorten met zich meebrachten. Wereldwijd… Samenvatting | 20 juni 2021

Geen bewijs voor schadelijke lange termijneffecten van progesteron op ontwikkeling van kinderen

Progesteronmedicatie wordt veel gebruikt in prenatale zorg, er is echter nog weinig bekend over mogelijke lange termijneffecten van progesteron op de ontwikkeling van het kind.… Samenvatting | 31 mei 2021

Overleving zonder comorbiditeit bij prematuur geboren volwassenen

Lange-termijnonderzoek naar de gevolgen van prematuriteit richt zich vooral op gezondheidsproblemen. In deze studie is juist de prevalentie onderzocht van volwassen die géén ernstige comorbiditeit… Samenvatting | 3 maart 2020

Nieuw licht op risico’s van cholestase

Zwangerschapscholestase wordt geassocieerd met slechte perinatale uitkomsten. De relatie tussen perinatale uitkomsten en biochemische markers in het bloed is echter onduidelijk. Deze systematische review onderzocht… Samenvatting | 15 april 2019

Screening op baarmoederhalskanker: vrouw-kind paradox

Screening op baarmoederhalskanker kent meerdere dilemma’s. Het kan baarmoederhalskanker voorkomen, maar (mede door preventieve behandelingen als lisexcisies) slechtere obstetrische uitkomsten met zich meebrengen. Internationaal is… Samenvatting | 26 maart 2018

Zwangerschap na doorgemaakte kanker: heeft dat consequenties?

In de verloskunde wordt kanker relevanter door de steeds hogere leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen en de steeds betere behandeling van de ziekte. Deze Amerikaanse… Samenvatting | 19 februari 2018

Conditietraining bij overgewicht en obesitas vermindert kans op vroeggeboorte en zwangerschapsdiabetes

De laatste decennia is er een aanzienlijke toename van overgewicht en obesitas in de zwangerschap. Dit vergroot de kans op ongunstige geboorte uitkomsten. Deze risico’s… Samenvatting | 6 maart 2017

Relatie tussen vroeggeboorte en placentapathologie

Er is toenemend bewijs dat een gestoorde placentafunctie bij vroeggeboorte leidt tot slechtere neonatale en lange termijnuitkomsten. Aan spontane vroeggeboorte en pre-eclampsie lijkt vergelijkbare placentapathologie… Samenvatting | 19 februari 2017

Effect van het HPV virus op zwangerschapsuitkomsten

Maternale infectie met het Human Papillomavirus (HPV) tijdens de zwangerschap kan nadelige gevolgen hebben op zwangerschapsuitkomsten. De bevindingen over mogelijke gevolgen zijn tot op heden… Berichten | 28 april 2016

Screening en preventie van vroeggeboorte: Cervixlengtemeting, bij wie en wanneer? (NTOG 2016#1)

Vroeggeboorte is in Nederland de meest voorkomende oorzaak van neonatale mortaliteit en morbiditeit. Een echoscopisch gemeten korte cervix is een belangrijke voorspeller van vroeggeboorte. Een… Samenvatting | 14 maart 2016