Wetenschapscommissie

Op 31 mei 2011 installeerde de KNOV haar wetenschapscommissie. Daar waren twee voorbereidingsjaren aan voorafgegaan door een werkgroep onder leiding van prof. dr. ir. Brug.… Samenvatting | 1 januari 2014

Gré Keijzer-Landkroon: onderzoekende verloskundige en voorloper

De verloskundige praktijk kan niet zonder onderzoek en het verloskundig onderzoek kan niet zonder de praktijk. Onderzoek naar het werk van verloskundigen moet uitgevoerd worden… Samenvatting | 1 januari 2014

Van idee naar praktijk

De basis voor elk wetenschappelijk onderzoek is een idee, dat de nieuwsgierigheid van onderzoekers prikkelt. Drie verloskundigenonderzoekers vertellen hoe een idee uiteindelijk tot een verandering… Samenvatting | 1 januari 2014

Passie voor onderzoek: Midwifery Science, AVAG/EMGO+, VUmc

De afdeling Midwifery Science is opgezet in 2009 vanuit de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) en het ExtraMuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO+) van het VUmc. De… Samenvatting | 1 januari 2014

De MSc Verloskunde UvA-AMC is gestopt, leve de MSc Verloskunde!

In ruim tien jaar universitaire Masteropleiding Verloskunde UvA-AMC zijn er 101 verloskundigen afgestudeerd als MSc Verloskunde, is ruim 20% doorgestroomd naar een promotietraject en zijn… Samenvatting | 1 januari 2014

Verloskunde: van kennis naar wetenschap

In dit artikel wordt beknopt ingegaan op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen. In dit… Samenvatting | 1 januari 2014

Verloskunde: van kennis naar wetenschap

In dit artikel wordt beknopt ingegaan op de vraag welke plaats de verloskunde door de eeuwen heen in de medische wetenschap heeft ingenomen. In dit… Samenvatting | 1 januari 2014

De PRegnancy and Infant Developmend (PRIDE) Study

Wat is de relatie tussen stress tijdens de zwangerschap en astma bij het kind? Heeft de afstand tussen de woning en GSM- of UMTSmasten invloed… Samenvatting | 1 januari 2014

Van onderzoeksidee tot wervingsfolder

Misschien hebt u het kortgeleden nog bij de hand gehad: een verzoek of uw praktijk wil meedoen aan onderzoek. Naast uw twijfels over het nut… Samenvatting | 1 januari 2014

Samen onderzoek doen bevalt zó!

De vakgroep Midwifery Science AVM (sinds 2007) vormt een interdisciplinaire groep onderzoekers met expertise in fysiologische verloskunde, geneeskunde, gezondheids-wetenschappen, sociologie, ethiek, psychologie, antropologie, epidemiologie en… Samenvatting | 1 januari 2014