Wereldwijd stijgende trend in keizersnedes: zowel onder- als over-gebruik vragen om aandacht

De WHO is al langere tijd bezorgd over het wereldwijde onder- en over-gebruik van keizersnede. In dit artikel brengen WHO-onderzoekers de trends in keizersnedes (Caesarean… Samenvatting | 6 december 2021

Evaluating progress towards triple elimination of mother-to-child transmission of HIV, syphilis and hepatitis B in the Netherlands

In 2014 heeft de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) validatiecriteria opgesteld voor de eliminatie van moeder-op-kind transmissie van hiv en syfilis. In deze studie evalueren we… Jaarindex | 7 februari 2019

Marianne Nieuwenhuijze benoemd tot lid WHO-werkgroep MoNITOR

Namens de International Confederation of Midwives (ICM) maakt Marianne Nieuwenhuijze, lector Midwifery aan de Academie Verloskunde Maastricht, deel uit van de WHO-werkgroep MoNITOR. Deze werkgroep… Berichten | 22 januari 2019

WHO publiceert wereldwijde enquete onder vroedvrouwen in 2016

De WHO (World Health Organization) heeft in 2016 een wereldwijde enquete onder vroedvrouwen gehouden. Het rapport “Midwives’ voices, midwives’ realities report 2016”┬áis nu beschikbaar.   Berichten | 9 februari 2017

De Maternal Near Miss (MNM) tool van de WHO mist groot deel van de vrouwen met acute maternale morbiditeit

In het proefschrift van Tom Witteveen wordt verslag gedaan van een twee jarige landelijke prospectieve studie, die een aantal risicofactoren naar voren brengt voor ernstige… Berichten | 2 november 2016