Vragenlijst meet attitude tegenover thuisbevalling

Vedam S, Stoll K, Schummers L et al. The Canadian birth place study: examining maternity care provider attitudes and interprofessional conflict around planned home birth.… Berichten | 9 april 2015

Integrale zorg en de client centraal

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV) in november 2011 werd in de toelichting op de visie van de KNOV een enigszins ingewikkeld plaatje van… Samenvatting | 1 april 2012

Even aandacht voor …

In Vancouver was deze zomer een congres waar ik voor als spreker was uitgenodigd.Het was voor de vijfde keer dat dit ‘Normal Birth congres’ werd… Samenvatting | 1 september 2010

Thuis bevalt best

Het unieke Nederlandse verloskundige systeem is wereldwijd bekend en wordt vaak als rolmodel beschouwd in de internationale verloskundige literatuur. Nederland fungeert ook als referentiekader voor… Samenvatting | 1 juli 2008