Afgelopen juni was het 3-jaarlijkse congres van de International Confederation of Midwives. Een ongelooflijke ervaring met meer dan 4000 deelnemers en honderden presentaties. Ook vanuit Nederland waren enkele tientallen presentaties over onderzoek dat hier gedaan is over de geboortezorg. Boeiend om daarover met buitenlandse collega’s te praten. Er is veel belangstelling voor onderzoek vanuit Nederland. Juist omdat hier de fysiologische geboorte nog veel meer voorkomt. Via Kennispoort Verloskunde wordt dat onderzoek ook hier in Nederland zichtbaar.

Voor alle verloskundigen (in opleiding), gynaecologen (in opleiding), obstetrie verpleegkundigen, kraamverzorgenden, verloskundig actieve huisartsen, kinderartsen, docenten en onderzoekers heeft Kennispoort Verloskunde dit jaar mooie initiatieven op de agenda staan.

(R)evolutie in de geboortezorg, technologische, ethische en maatschappelijke vragen in de geboortezorg, is de titel van het tweejaarlijkse congres van Kennispoort Verloskunde op vrijdag 19 januari aanstaande. Want hoe evolueert de Nederlandse geboortezorg zich? Welke ethische, technologische en maatschappelijke vraagstukken dienen zich nu en in de toekomst aan rondom zwangerschap en de geboorte?

Drie keynote-sprekers delen hun technologische, ethische en maatschappelijk perspectief op de (r)evolutie in de Nederlandse geboortezorg. Daarnaast zijn er twee ronden met parallelsessies over onderzoek in de Nederlandse geboortezorg in talloze presentaties en workshops. Nieuw deze editie is het (R)evolutie debat waarbij verschillende zorgverleners en zorgaanbieders met elkaar – en met de deelnemers in de zaal – het debat aangaan.

Naast het congres neemt Kennispoort Verloskunde – samen met de KNOV – het initiatief om u ook via andere kanalen bij te praten. Dit jaar gaan wij proefdraaien met een tweetal interessante interactieve online seminars. U kunt dan – thuis of op het werk – eenvoudig inloggen via uw pc, laptop, tablet of smartphone  en dan wordt u binnen drie kwartier bijgepraat.

De website van Kennispoort Verloskunde en onze nieuwsservice zijn bedoeld om u een  actuele doorkijk te geven in (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek op ons vakgebied. Het uiteindelijke doel van onze inspanningen is om op deze wijze bij te dragen aan het verbeteren van de verloskundige zorg voor moeder en kind.

Ik wens u veel leesplezier op de website en hoop u in grote getale te ontmoeten op 19  januari aanstaande!

Marianne Nieuwenhuijze, lector Midwifery
Academie Verloskunde Maastricht

 

p.s. Voor de onderzoekers die hun call for abstract nog niet hebben ingediend een reminder! De deadline voor het aanleveren van de abstracts is maandag 2 oktober aanstaande.