Deze Nederlandse prospectieve cohortstudie onderzocht de voorspellende waarde van het meten van de cervixlengte (CL) bij het optreden van vroeggeboorte in een laagrisico populatie. Bij 11.943 vrouwen met een eenlingzwangerschap is tussen de 16+0 en de 21+6 weken transvaginaal de cervixlengte gemeten. Van hen bevielen 666 vrouwen te vroeg (5,6%). Dit betrof 464 (3,9%) spontane en 202 (1,7%) iatrogene vroeggeboortes.

De gemiddelde CL in de populatie is 44,1 mm (SD 7,8 mm). Er zijn weinig vrouwen met een korte cervix. De prevalentie van een CL < 15 mm is 0,08% en van een CL 15-25 mm is dit 0,42%. Vrouwen met een korte CL hebben een verhoogde kans op een vroeggeboorte. Meer dan 50% van de vrouwen met een CL < 20 mm bevalt voor de 37 weken. Wanneer we echter uitgaan van een afkappunt van een CL ≤ 30 mm worden slechts 28 (6,0%) van de 464 vrouwen met een spontane vroeggeboorte geïdentificeerd. Het aantal vrouwen dat gescreend moet worden om één vroeggeboorte te voorkomen is 618 bij nullipara en 1.417 bij laagrisico multipara. Een opvallend resultaat van deze studie is dat ook de kans op een iatrogene vroeggeboorte verhoogd is bij een korte cervixlengte. Mogelijk spelen dezelfde mechanismen bij ziektebeelden die leiden tot een inleiding als bij spontane vroeggeboorte.

De onderzoekers concluderen dat hoewel een korte CL vroeggeboorte voorspelt, het inzetten van deze meting als screeningsinstrument in een laagrisico populatie slechts van beperkte waarde is. Door de lage sensitiviteit van deze screening zullen ook veel vroeggeboortes worden gemist. De meeste vrouwen die te vroeg bevallen hebben immers een normale cervixlengte halverwege de zwangerschap.

Dit artikel maakt onderdeel van een duo-promotieonderzoek aan twee verschillende universiteiten vanJeanine van der Ven (AMC) en Melanie van Os (VUmc) op 3 september. Ze promoveerden op hun onderzoek naar de voorspellende indicatoren voor vroeggeboorte, in de hoop een betere screening te kunnen realiseren. Het onderzoek maakt deel uit van de Triple P-studie.

Bezoek de online bibliotheek van Kennispoort Verloskunde voor de uitgebreide samenvatting met haar aanbevelingen en de PDF van het volledige proefschrift.