Coping met baringspijn afhankelijk van toegekende betekenis

Het merendeel van vrouwen ervaart pijn tijdens de baring, maar ze ervaren deze pijn op verschillende manieren. Deze Australische fenomenologische studie onderzocht de pijnbeleving van […] 6 september 2017

Geen verband tussen antidepressiva in de zwangerschap en autisme

Onderzoek naar het verband tussen antidepressivagebruik in de zwangerschap en het ontstaan van autisme bij kinderen geeft tegenstrijdige uitkomsten, mogelijk door methodologische tekortkomingen in het […] 6 september 2017

Twintigwekenecho accurate methode om hersenafwijkingen vast te stellen

Sinds 2007 ontvangen alle zwangere vrouwen een uitnodiging voor een twintigwekenecho om structurele afwijkingen bij de foetus op te sporen. Hersenafwijkingen als ventriculomegalie (VM), posterior […] 6 september 2017

Warmwaterbad vermindert vooral medicamenteuze pijnstilling

Deze systematic review onderzocht het effect van een warmwaterbad op baringsuitkomsten. In de zeven geselecteerde gerandomiseerde gecontroleerde studies zijn in totaal 2.615 barende vrouwen in […] 6 september 2017

Midwifery Science ook in Groningen

Groot nieuws voor het noorden! De afdeling Midwifery Science heeft zich, naast het VUmc, ook gevestigd in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bij de […] 5 september 2017

Vrouwen willen wederzijds vertrouwen in relatie met verloskundige

Dit artikel vat de belangrijkste bevindingen samen van een proefschrift met het doel om het concept van vertrouwen in de relatie tussen verloskundige en moeder […] 4 september 2017

Nieuwe editie Jaarindex Kennispoort Verloskunde online

  Deze negende ‘jaargang’ van de Jaarindex is afwijkend en vernieuwend omdat dit jaar de overstap is gemaakt van een papieren, fysieke bundeling van gegevens […] 18 juli 2017

Najaar 2017: start e-learning gezamenlijke besluitvorming in de geboortezorg

Aan de nieuwe e-learning over gezamenlijke besluitvorming nemen dit najaar zorgverleners in de geboortezorg in Zuidoost Brabant en Limburg deel. In deze regio’s kunnen eerstelijns- en […] 3 juli 2017

Wat is van waarde bij beslissingen in de geboortezorg?

Bij het nemen van beslissingen spelen waarden, zoals veiligheid en autonomie, een rol. Dat geldt voor het proces naar de beslissing en voor de uiteindelijke […] 3 juli 2017

Proefschrift Astrid Merkx: ‘In search of balance, promoting healthy gestational weight gain’

In het proefschrift van Merkx pleit voor stimuleren van gezonde gewichtstoename bij ALLE zwangere vrouwen ongeacht hun BMI. De adviezen die Merkx formuleert voor de eerste […] 25 juni 2017