Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
NIEUWS
TRIDENT eindsymposium op 26 januari 2023
NIEUWS
Master Verloskunde in 2023 van start
NIEUWS
Vijftien jaar onderzoek in Maastricht
NIEUWS
Symposium 30 september: 15-jarig bestaan Midwifery Science Maastricht
NIEUWS
Samen voor gezondheid: dwarsdoorsnedeonderzoek naar signalering van psychosociale kwetsbaarheden door eerstelijns verloskundigen
NIEUWS
Gezonde en goede zomer!
NIEUWS
Webinar Begeleidingstips voor verloskundigen (13 juni 2022)
NIEUWS
WHO richtlijn postnatale zorg
NIEUWS
Jaarlijkse cijfers (2021) beschikbaar over tienerzwangerschappen en abortus
NIEUWS
Summer school 11-15 juli: Humanizing Birth
NIEUWS
Project ZANGG: Zorg AfstemmeN op GezondheidsvaardiGheden