Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
NIEUWS
Summer school 11-15 juli: Humanizing Birth
NIEUWS
Project ZANGG: Zorg AfstemmeN op GezondheidsvaardiGheden
NIEUWS
Goede zorg aan zwangeren in kwetsbare situaties in Groningen en Zuid-Limburg
NIEUWS
Vijftien jaar verloskundig onderzoek bij AVM
NIEUWS
AVM Scriptieprijs 2021
NIEUWS
De Snoo Symposium (8 april online) en awards 2022
NIEUWS
Voor gezonde zwangerschappen en gezonde kinderen (ZonMw-notitie)
NIEUWS
Kwalitatief onderzoek: een praktische introductie (deel 5)
NIEUWS
Tot ziens in 2022
NIEUWS
Nivel-peiling onder verloskundigen (2021) nu beschikbaar
NIEUWS
Vier professoren verloskunde