Vroegsignalering kraamverzorgenden is haalbaar

TNO heeft in opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht of het mogelijk is om door middel van een vroegsignaleringsinstrument kraamverzorgenden routinematig risicosignalen te laten […] 27 september 2007

Utrechts onderzoek over milde hormoonbehandeling leidt tot discussie in The Lancet

De Nederlandse onderzoekster Esther Heijnen heeft bij collega’s in The Lancet (maart 2007, pag 743-49) duidelijk een gevoelige snaar geraakt door te pleiten voor een […] 27 september 2007

Twee verloskundige promoties

Na Rita Iedema, Hennie Wijnen, Henny Damen en Marijke Korenromp promoveren er weer twee verloskundigen.Na Rita Iedema, Hennie Wijnen, Henny Damen en Marijke Korenromp promoveren […] 27 september 2007

Discussie over abortus na 24 weken

Het is tijd voor een politiek debat over de grens van 24 weken die nu geldt voor de levensvatbaarheid van ongeboren kinderen. Soms is deze […] 27 september 2007

NICE richtlijn over intrapartum care

Op 19 oktober verschijnt bij het Engelse National Collaborating Centre for women’s and Children’s Health de langverwachte finale versie van de NICErichtlijn met de titel […] 27 september 2007

The I-Factor

Citatenwedloop van medische vakbladen.Televisiesterren worden geregeerd door de kijkcijfers; wetenschappers en vakbladen laten zich in toenemende mate leiden door de Impact Factor. Hoe ver dat […] 1 juni 2007

De stelling – mei 2007

Op de homepage van Kennispoort Verloskunde staat altijd een prikkelende stelling. Marianne Prins (VAA) en Marlies Rijnders poneerden de vorige stelling: “Wetenschappelijk onderzoek moet deel […] 1 juni 2007

Even wachten met afnavelen

Een van de belangrijke factoren die bijdraagt aan sterfte bij pasgeborenen en zuigelingen in ontwikkelingslanden is bloedarmoede, een aandoening die daarom wel “de bleke dood” […] 1 juni 2007

Vitamine B12 voorkomt hartafwijkingen

Vrouwen in hoog risico groepen, voor wat betreft aangeboren hartafwijkingen, hebben baat bij een dieet dat rijk is aan vitamine B12 (o.a. eieren, zuivel, vis […] 1 juni 2007

Oorzaak verdikte nekplooi gevonden

Een abnormale ontwikkeling van het lymfesysteem is de oorzaak van een verdikte nekplooi bij foetussen. Dit concludeert Mireille Bekker in haar onderzoek From lymphatic development […] 1 juni 2007