Programma

10.00 – 10.30 uur
Verloskundig onderzoek in Nederland

Margreeth van der Meijde (SSOV) en
Pien Offerhaus (KNOV)

10.30 – 11.00 uur
Key note: ‘Normal birth’ als onderzoeksterrein

Mechtild Gross (Hannover Medical University)

11.00 – 11.30 uur
Werken in de academische lespraktijk

Jaap Talsma, huisarts in de academische huisartsenpraktijk Groningen

11.30 – 12.00
Posterpresentatie genomineerden Scriptieprijs Verloskunde

12.00 – 13.00 uur
Verloskundig onderzoek: van idee naar resultaat

Esteriek de Miranda, promovendus UvA,
Joris van der Post (hoogleraar Verloskunde UvA/AMC) en Anja van Laere (verloskundige)

13.00 – 14.00 uur
Lunch / Posterpresentatie Nederlands onderzoek

14.00 – 15.30 uur
Praktijksessies

Sessie A:    Praktijk ontmoet onderzoek
Helen Spiby (University of York), Evelien Spelten (KVV) en Joke Steevert (KVV)

Sessie B:    Multidisciplinair onderzoek
Hennie Wijnen (AVM), Elbert-Jaap Schipper (GGZ Friesland),
Greta Rijninks (AMC/ABCD-onderzoek), Marlein Ausems (AVM), Stans Verschuren (SROV)

Sessie C:    Normal birth. What’s the question?
Mechtild Gross (Hannover Medical University), Pien Offerhaus (KNOV),
Marianne Nieuwenhuijze (AVM)

15.30 – 16.30 uur
Uitreiking Scriptieprijs Verloskunde

16.30 – 17.00 uur
Borrel