Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
De standaard hygiëne en infectiepreventie
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zo doen we dat
ONDERZOEK IN 'T KORT
Laag plasmavolume als predisponerende factor voor pre-eclampsie en HELLP
ONDERZOEK IN 'T KORT
Verwarmen van afgekolfde moedermelk
ONDERZOEK IN 'T KORT
Stressincontinentie 15 jaar na de bevalling
ONDERZOEK IN 'T KORT
Slechtere perinatale uitkomsten na geassisteerde bevruchting
ONDERZOEK IN 'T KORT
Schisis – preventie, diagnogtiek & behandeling
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zwangeren hebben altijd onveilig gevreeen
ONDERZOEK IN 'T KORT
Allergische aandoeningen