Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
PROMOTIE
Cervical incompetence, you better believe it