Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Draaglast van insulinebehandeling bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes
ONDERZOEK IN 'T KORT
Welke orale medicatie werkt het best bij zwangerschapsdiabetes?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Heeft continue CTG-monitoring tijdens baring meerwaarde?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Het effect van routinematig wegen in combinatie met advies voor een gezonde gewichtstoename
ONDERZOEK IN 'T KORT
Ongeplande zwangerschap voor vrouwen met vaste relatie: Heb postpartum aandacht voor psychische klachten
ONDERZOEK IN 'T KORT
Conditietraining bij overgewicht en obesitas vermindert kans op vroeggeboorte en zwangerschapsdiabetes
ONDERZOEK IN 'T KORT
De zorgervaringen van hoog-risico zwangeren
ONDERZOEK IN 'T KORT
Is onderwatergeboorte geassocieerd met neonatale en maternale risico’s?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Lager-opgeleiden onderschatten risico’s op afwijkingen na negatief NIPT-resultaat
ONDERZOEK IN 'T KORT
Fertiliteitsbehandelingen leiden tot meer obstetrische complicaties
ONDERZOEK IN 'T KORT
Relatie tussen vroeggeboorte en placentapathologie