Anticonceptie prenataal bespreken, postnataal direct regelen, een pilot in Schotland

Op dit moment is het in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk om zes weken post partum de anticonceptie te bespreken en voor te schrijven. Het is… Samenvatting | 19 april 2018

Een gewichtig besluit (NTOG 2017 #5)

Deze PICO bestudeert de beschikbare literatuur betreffende de resultaten van inleiding bij verdenking foetale macrosomie voor de preventie van neonatale morbiditeit en de effecten op de modus partus. Foetale macrosomie… Overige publicatie | 19 april 2018

Intra-uteriene foetale botresten na APLA: een zeldzame complicatie? (NTOG 2017 #5)

Dit artikel beschrijft twee casus van achtergebleven foetale botresten die vergelijkbaar zijn met de recente publicatie in het NTOG (Zweers et al. 2016) waar werd opgeroepen om de… Overige publicatie | 19 april 2018

Bevalt het in bad? (NTOG 2017 #5)

Dit artikel rapporteert een inventarisatie van de mogelijkheden voor zwangeren om in bad te bevallen die op dit moment in Nederlandse ziekenhuizen voorhanden zijn en… Overige publicatie | 19 april 2018

Posterieure axillaire slingtractie (NTOG 2017 #5)

In dit artikel een casus van ernstige schouderdystocie, waarbij bekende niet-invasieve manoeuvres niet succesvol waren. Uiteindelijk wordt besloten om over te gaan op een nieuwe techniek: de posterieure… Overige publicatie | 19 april 2018

HELLP als uiting van gemetastaseerd blaascarcinoom (NTOG 2017 #5)

Aan de hand van de casus in dit artikel wordt geïllustreerd hoe lastig het diagnostisch proces kan zijn bij een zwangere met een recidief maligniteit.… Overige publicatie | 17 april 2018

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, huidige kennis en praktijk (NTOG 2017 #5)

In dit artikel worden de onderwerpen die tijdens het symposium ‘Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap, huidige kennis en praktijk’ op 16 mei 2017 aan bod kwamen,… Overige publicatie | 17 april 2018

Wachttijden bij epiduraal analgesie durante partu (NTOG 2017 #4)

In dit artikel wordt een onderzoek naar de wachttijd tussen de vraag om pijnstilling van de barende en het daadwerkelijk starten van de procedure gepresenteerd welke is… Overige publicatie | 17 april 2018

Optimalisatie van zorg bij miskraam (NTOG 2017 #4)

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende behandelopties voor vrouwen met een miskraam en wordt de behoefte aan een landelijke richtlijn over dit onderwerp onderschreven.… Overige publicatie | 17 april 2018

Update Essure (NTOG 2017 #4)

In vrijwel alle ziekenhuizen van Nederland werd de afgelopen jaren de Essure-sterilisatie aangeboden en toegepast door goed getrainde gynaecologen. De relatief eenvoudig wijze van plaatsen van de veertjes door middel van… Overige publicatie | 17 april 2018