Remifentanil als pijnbehandeling durante partu

Sabine Logtenberg verdedigt op woensdag 12 december 2018 haar proefschrift “Remifentanil for labour analgesia” aan de Universiteit van Amsterdam. Wereldwijd is er een groeiende groep… Promotie | 10 december 2018

Dilemma’s van Nederlandse verloskundigen-in-opleiding bij gezamenlijke besluitvorming

In Nederland zijn de plaats van geboorte, baringshoudingen en pijnverlichting onderwerp van voorkeursgevoelige beslissingen. Hierbij is in de begeleiding van zwangere vrouwen de verloskundige vaak… Samenvatting | 6 december 2018

Overplaatsing durante partu leidt tot stress bij vrouw èn verloskundige

Een overplaatsing tijdens de baring van de eerstelijns verloskundige zorg naar een klinische setting kan stressvol zijn voor de barende vrouw en haar zorgverlener. In… Samenvatting | 4 december 2018

Behoefte van ouders en zorgverleners aan interprofessionele educatie in gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming (GB) is een essentiële en uitdagende component van hoogwaardige geboortezorg. Daarom wilden de onderzoekers met ouders en zorgverleners een interventie ontwikkelen om GB… Samenvatting | 27 november 2018

Hoe komen vrouwen met een hoog-risico zwangerschap tot thuis bevallen?

Sommige vrouwen met een risicovolle zwangerschap gaan tegen medisch advies in en kiezen voor een thuisbevalling. Nederlandse onderzoekers verkenden hoe vrouwen over hun wens om… Samenvatting | 26 november 2018

Hoe ervaren vrouwen ‘cliëntgerichte zorg’ rond serotiniteit?

Cliëntgerichte zorg zou cliëntparticipatie en geïnformeerde besluitvorming moeten bevorderen en leiden tot meer geïndividualiseerde zorg. De centrale vraag in deze review is of vrouwen werkelijk… Samenvatting | 21 november 2018

‘Nu of nooit’ – vrouwen met eerste zwangerschap op gevorderde leeftijd

Zwangerschap op latere leeftijd (‘advanced maternal age’ of AMA) komt steeds vaker voor. In de literatuur is veel aandacht voor de medische aspecten en kans… Samenvatting | 19 november 2018

Naleving SOP-remifentanil in Nederland (NTOG 2018 #6)

Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wijze waarop de SOP-remifentanil-PCA in de dagelijkse praktijk in Nederland gevolgd wordt. Daartoe werd een kwantitatief observationeel onderzoek uitgevoerd.… Overige publicatie | 19 november 2018

Afbuigende foetale groei en intra-uteriene groeirestrictie (NTOG 2018 #6)

Intra-uteriene groeirestrictie (IUGR) is een ernstige risicofactor voor perinatale morbiditeit en mortaliteit. Echter, de huidige methoden om antenataal IUGR correct te identificeren laten nog te wensen over. Recente… Overige publicatie | 19 november 2018

Spontane vroeggeboorte in Nederland (NTOG 2018 #6)

In Nederland bevallen jaarlijks 12.000 zwangeren vòòr 37 weken, waarvan ruim 8000 door spontane vroeggeboorte. 1130 neonaten worden spontaan vòòr 32 weken geboren. Daarmee is spontane vroeggeboorte in Nederland niet alleen de… Overige publicatie | 19 november 2018