Nieuw licht op risico’s van cholestase

Zwangerschapscholestase wordt geassocieerd met slechte perinatale uitkomsten. De relatie tussen perinatale uitkomsten en biochemische markers in het bloed is echter onduidelijk. Deze systematische review onderzocht… Samenvatting | 15 april 2019

Continu CTG bij laagrisico baringen leidt niet tot minder neonatale sterfte

Continue elektronische foetale monitoring (continu CTG, in dit artikel afgekort als CEFM) is in ziekenhuizen vaak de standaardmethode voor foetale bewaking, ongeacht de risicostatus van… Samenvatting | 10 april 2019

Zweedse studie over fecale incontinentie na een vaginale baring en sectio caesarea

De internationale prevalentie van zelf-gerapporteerde fecale incontinentie varieert tussen 2-25%, maar werkelijke cijfers zijn onbekend en er wordt verondersteld dat schaamtegevoelens bijdragen aan onderrapportage. Er… Samenvatting | 8 april 2019

Oorzaken en substandaard zorgfactoren bij perinatale sterfte boven 41 weken

Postterme zwangerschappen worden geassocieerd met negatieve perinatale uitkomsten. De onderzoeksgroep van de INDEX-studie evalueerde het moment van overlijden in de a terme periode (37+0 t/m… Samenvatting | 1 april 2019

Ervaringen van verloskundigen met het gebruik van CTG in de eerstelijns prenatale setting

Uit onderzoek is gebleken dat substitutie van zorgverlener, bijvoorbeeld een praktijk assistent die taken van een huisarts overneemt, leidt tot betere patiënt tevredenheid mits de… Samenvatting | 27 maart 2019

Berucht, gevreesd en niet altijd herkend (NTOG #2019-2)

De groep-A-streptokok (GAS) is een beruchte verwekker van een scala aan relatief onschuldige infecties. Echter in zeldzame gevallen kan een GAS leiden tot levensbedreigende ziektebeelden… Overige publicatie | 25 maart 2019

Eén jaar perinatale audit hyperbilirubinemie in Noord-Nederland (NTOG #2019-2)

Ondanks de implementatie van de Richtlijn Preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij pasgeborenen geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken, worden jaarlijks… Overige publicatie | 25 maart 2019

Waar, en van wie ontvangt de zwangere haar zorg? (NTOG #2019-2)

Doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen over hoe het de zwangere vergaat nadat zij een bepaald zorgpad toebedeeld heeft gekregen tijdens het multidisciplinair… Overige publicatie | 25 maart 2019

Evaluatie van de kwaliteit van pijnbestrijding durante partu in een derdelijnsziekenhuis (NTOG #2019-1)

In dit retrospectief dossieronderzoek in het Radboudumc in Nijmegen is gekeken naar de kwaliteit van de pijnbestrijding durante partu. Er is gekeken naar epidurale analgesie… Overige publicatie | 25 maart 2019

Praktijkvariatie gentle sectio caesarea bij ziekenhuizen in Noord-Nederland (NTOG #2019-1)

Sinds 2013 wordt de gentle sectio caesarea uitgevoerd in Nederland. De focus van de gentle sectio caesarea ligt op het simuleren van een aantal aspecten… Overige publicatie | 25 maart 2019