Essentiële vetzuren en vitamine C verminderen mogelijk stress

De auteurs van deze meta-analyse veronderstellen dat vrouwen met een toenemend aantal rollen in onze complexe maatschappij steeds vaker voedingssupplementen gebruiken als ondersteuning bij de […] Berichten | 25 mei 2017

Streef naar beperking gewichtstoename bij zwangerschapsdiabetes

Excessieve gewichtstoename in de zwangerschap leidt tot slechtere uitkomsten. Mogelijk is het effect van gewichtstoename bij vrouwen met zwangerschapsdiabetes nog  groter, maar voor deze groep […] Berichten | 25 mei 2017

De beste start voor de kwetsbare kraamvrouw en haar kind

Kwetsbare vrouwen nemen minder kraamzorg af, waardoor gezond gedrag en de gezondheid van moeder en kind minder bevorderd worden. De motivaties van vrouwen om geen… Jaarindex | 25 mei 2017

TRIDENT-2 studie: Proefimplementatie van de niet-invasieve prenatale test als eerste screeningstest

In ons land kan elke zwangere die dat wenst kiezen voor prenatale screening naar foetale trisomie 21 (downsyndroom), trisomie 18 (edwardssyndroom) en 13 (patausyndroom), waar… Jaarindex | 25 mei 2017

Proefschrift Catja Warmelink: Organisatie van verloskundige zorg in Nederland

Morgen verdedigt Catja Warmelink haar proefschrift ‘The organisation of midwifery care in the Netherlands’. Haar Dit proefschrift gaat in op de organisatie van verloskundige zorg […] Berichten | 23 mei 2017

Proefschrift Ruth Baron: Maternale Gezondheid en Prenatale Gezondheidsvoorlichting door Eerstelijns Verloskundigen

Op 24 mei verdedigt Ruth Baron haar proefschrift ‘Maternal Health and Prenatal Health Education in Midwife-led Primary Care’ aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het […] Berichten | 23 mei 2017

The SUGAR-DIP trial; oral medication strategy versus insulin for diabetes in pregnancy

In Nederland start ongeveer 15-20% van de vrouwen met diabetes gravidarum (zwangerschapssuikerziekte) met medicatie om de bloedsuikerspiegel te reguleren. De eerste keus behandeling bestaat momenteel… Jaarindex | 12 mei 2017

Epidemiologie van neonatale herpes in Nederland

Nederland is een van de weinige Europese landen waar periodiek de incidentie van neonatale herpes infecties wordt gemonitord op basis van surveys. Neonatale herpes is… Jaarindex | 12 mei 2017

T4-life studie

Herhaalde miskraam, ofwel twee of meer miskramen, overkomt 5% van de paren met kinderwens. In 50% van de gevallen kan er geen oorzaak voor de… Jaarindex | 12 mei 2017