Slechts één screeningsvraag maakt angst voor de bevalling bespreekbaar

Nederlandse onderzoekers onderzochten of twee verschillende methoden om angst voor de bevalling te meten nuttige hulpmiddelen zijn bij het voorspellen van gevraagde en ontvangen niet-dringende… Samenvatting | 20 september 2021

Literatuurstudie naar gezondheidsvaardigheden van zwangere vrouwen

Gezondheidsvaardigheden spelen een cruciale rol tijdens de zwangerschap, omdat gezondheidsgedrag van de moeder zowel haar eigen gezondheid als die van haar kind beïnvloedt. Het doel… Samenvatting | 13 september 2021

Leidt gecentraliseerde foetale monitoring tot andere zorg voor moeder en kind?

Cardiotocografie (CTG) is een gebruikelijke manier van foetale bewaking tijdens de baring in de tweede lijn. Steeds vaker vindt monitoring van CTG plaats op een… Samenvatting | 6 september 2021

Hoe ideaalbeelden van vrouwelijkheid en natuurlijk bevallen leiden tot baringsangst in de LHBT gemeenschap

Maatschappelijk geaccepteerde idealen over vrouwelijkheid en natuurlijk bevallen kunnen stressvol zijn voor vrouwen die bang zijn voor de bevalling. Onderzoek in de LHBT (lesbisch, homoseksueel,… Samenvatting | 30 augustus 2021

Ervaringen van vrouwen met gezamenlijke besluitvorming over inleiding en primaire sectio

Bevallingen worden steeds vaker gepland door het inleiden van de baring of door een keizersnede. In westerse landen wordt momenteel een op de drie bevallingen… Samenvatting | 24 augustus 2021

Relatie met de vrouw houdt startende verloskundige in het beroep ondanks negatieve werkervaringen

Deze Australische kwalitatieve studie had als doel om de ervaringen van verloskundigen tijdens de eerste jaren van hun loopbaan te exploreren en organisatorische, persoonlijke, omgevings-… Samenvatting | 18 juli 2021

Reintegratie van verloskundigen na persoonlijk perinataal verlies

Binnen de geboortezorg werken voornamelijk vrouwen en veel van hen raken tijdens hun loopbaan zwanger of krijgen kinderen. Net zoals andere vrouwen, kunnen zij persoonlijk… Samenvatting | 11 juli 2021

Laat vrouwen zelf de onderzoeksagenda voor transitie naar moederschap bepalen

Transitie naar moederschap is een complex proces. De kwaliteit van de begeleiding, de zorg en het zorgsysteem rondom deze transitie wordt in veel landen vooral… Samenvatting | 4 juli 2021

Kan echoscopische voorspelling van macrosomie perinatale problematiek voorkomen?

Onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk voerden deze systematische review uit vanwege de discussie over het nut van echoscopische screening op macrosomie in het derde trimester… Samenvatting | 27 juni 2021

COVID-19-preventiemaatregelen geassocieerd met aanzienlijke vermindering vroeggeboorten

Zowel Denemarken als Ierland rapporteerden (voorlopige) aanwijzingen dat maatregelen ter beperking van verspreiding van COVID-19 een aanzienlijke afname van extreme vroeggeboorten met zich meebrachten. Wereldwijd… Samenvatting | 20 juni 2021