Over MRNN

Het Midwifery Research Network Netherlands (MRNN) heeft als doel om het onderzoek voor en door verloskundigen in Nederland op de kaart te zetten. Hiertoe ondersteunt het MRNN bij onderzoeksaanvragen en -projecten en ondersteunt zij verloskundigen en onderzoekers bij het doen van onderzoek. Het MRNN wordt aangestuurd vanuit de drie onderzoeksgroepen van de verloskunde opleidingen in Nederland.

Vanuit deze onderzoeksgroepen werken we bovendien nauw met elkaar samen, doen we zelf onderzoek en vertalen we onderzoeksresultaten naar de curricula van de verloskundige opleidingen en naar de (regionale) praktijk. Ook hebben we contact met subsidiegevers en beleidsmakers om het belang van Verloskundige Wetenschap onder de aandacht te brengen.

Waar het MRNN zelf onderzoek uitvoert, stimuleert en ondersteunt, is Kennispoort juist het platform voor kennisverspreiding. Het MRNN werkt daarom steeds nauwer samen met Kennispoort en zal ook gaan communiceren via het platform Kennispoort Verloskunde.

Voor vragen over onderzoek kunt u contact opnemen met Kennispoort, maar ook rechtstreeks met een van de onderzoeksgroepen van de Verloskunde Academies.

Namens MRNN

Ank de Jonge (AVAG), Marianne Nieuwenhuijze (AV-M) en Hanneke Torij (VAR)