Glucosecontroles bij de neonaat: effectieve diagnostiek of overbodige zorg? (NTOG 2018 #7)

Al jaren speelt de discussie tussen de eerstelijnsverloskundigen en de tweedelijnszorg of een zwangere met diabetes gravidarum die goed gereguleerd is met een dieet, in de eerste lijn mag bevallen.

Dit heeft onder andere te maken met de kans op het ontstaan van een hypoglykemie postpartum bij de neonaat en de mogelijke consequenties hiervan.

Doel van dit onderzoek is inventariseren hoe vaak een milde, matige of ernstige hypoglykemie één, vier en zeven uur postpartum voorkomt bij de neonaten van moeders met diabetes gravidarum zonder medicamenteuze behandeling. Wellicht kan (mede) aan de hand van deze cijfers onderscheid worden gemaakt tussen een laag- en hoogrisicopartus, waarbij de laagrisicopartussen veelal onder leiding van de eerstelijnsverloskundige zullen zijn.

Opzet: Retrospectieve cohortonderzoek van alle neonaten van vrouwen met diabetes gravidarum zonder medicamenteuze behandeling, die geboren zijn in de periode tussen januari 2013 – december 2015. Glucose screening vond plaats 1, 4 en 7 uur postpartum. Primaire uitkomsten waren milde (≤2,5 mmol/L), matige (≤2,1 mmol/L) en ernstige hypoglykemie (< 1,7 mmol/L).

Resultaten: Van de 160 neonaten had 33,8% (n=54) een milde hypoglykemie 1 uur postpartum, 15% (n=24) een matige hypoglykemie en 5% (n=8) een ernstige hypoglykemie. 4 uur postpartum had 8,8% (n=14) een milde hypoglykemie en 2,5% (n=4) een matige hypoglykemie en 7 uur postpartum had 3,8% (n=6) een milde hypoglykemie.

Conclusie: Eén op de drie neonaten heeft één uur postpartum een hypoglykemie, van vrouwen met diabetes gravidarum zonder medicamenteuze behandeling. Glucosecontroles in deze patiëntenpopulatie zijn gerechtvaardigd gezien de mogelijke gevolgen van een (onbehandelde) hypoglykemie van de neonaat.