HELLP als uiting van gemetastaseerd blaascarcinoom (NTOG 2017 #5)

In het derde trimester van de zwangerschap

Aan de hand van de casus in dit artikel wordt geïllustreerd hoe lastig het diagnostisch proces kan zijn bij een zwangere met een recidief maligniteit.

Deze klinische les beschrijft de ziektegeschiedenis van een 39-jarige patiënte die zich in het derde trimester van de zwangerschap meldt met een hoge bloeddruk, algehele malaise en pijn in de onderrug. Op basis van haar bloeddruk en laboratoriumbevindingen werd de (waarschijnlijkheids)diagnose HELLP-syndroom gesteld. Tijdens opname wordt, door het atypische beloop, de diagnostiek verder uitgebreid. Uit de resultaten hiervan blijkt dat er niet sprake is van een HELLP-syndroom maar een gemetastaseerd adenocarcinoom van de blaas met beenmerginvasie. Deze klinische les illustreert het belang van differentiaaldiagnostisch redeneren, ook indien reeds aan de criteria van een diagnose is voldaan. Differentiaal diagnostisch dient de hulpverlener ook bedacht te zijn op maligne afwijkingen, zeker bij een patiënte met een maligniteit in de voorgeschiedenis. Symptomen die verband houden met een maligniteit kunnen gemaskeerd worden door aan de zwangerschap gerelateerde symptomen.