Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
Risico’s in balans?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Grenzen aan prenataal testen
PROMOTIE
Human papillomavirus and development of cervical cancer: implications for management of cin lesions
ONDERZOEK IN 'T KORT
Kennis om te kunnen kiezen
PROMOTIE
Operationalization of first trimester maternal serum screening for Down’s syndrome
ONDERZOEK IN 'T KORT
De standaard hygiëne en infectiepreventie
ONDERZOEK IN 'T KORT
Zo doen we dat
PROMOTIE
Vaginal Birth after Caesarean Section in Zimbabwe and the Netherlands
ONDERZOEK IN 'T KORT
Laag plasmavolume als predisponerende factor voor pre-eclampsie en HELLP
ONDERZOEK IN 'T KORT
Verwarmen van afgekolfde moedermelk
ONDERZOEK IN 'T KORT
Slechtere perinatale uitkomsten na geassisteerde bevruchting