De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland (NTOG 2018 #4)

Ongeveer een derde van de verloskundigen in Nederland werkt als klinisch verloskundige. Er is op dit moment geen erkend specialistenregister van deze groep verloskundigen noch is helder… Overige publicatie | 21 juni 2018

Zorg op maat in de verloskunde, verklaard vanuit de geschiedenis (NTOG 2017 #6)

Nederlandse zwangeren lijken steeds vaker om zorg op maat te vragen. Dit kan verschillende verklaringen hebben. Enerzijds is het aantal zorgverleners dat zorg levert aan een individuele zwangere… Overige publicatie | 21 juni 2018

Incomplete inversio uteri: een lastige diagnose (NTOG 2017 #6)

Inversio uteri is een zeldzame maar zeer ernstige obstetrische complicatie die kan leiden tot ernstige hypovolemische shock en maternale sterfte. In tegenstelling tot een complete inversio uteri is… Overige publicatie | 21 juni 2018

Bariatrische chirurgie: niet altijd win-win voor moeder en kind (NTOG 2017 #6)

Voor een blijvende gewichtsreductie bij obesitas wordt steeds vaker gekozen voor bariatrische chirurgie. De helft van de bariatrische ingrepen wordt uitgevoerd bij vrouwen in de fertiele levensfase. Complicaties… Overige publicatie | 21 juni 2018

Tubae van vrouwen met klachten na hysteroscopische sterilisatie (NTOG 2017 #6)

Essure® is een minimaal invasieve sterilisatiemethode voor vrouwen die poliklinisch, zonder algehele narcose kan plaatsvinden. Hierbij worden hysteroscopisch metalen veertjes in de tubae ingebracht. Sinds 1,5 jaar hebben… Overige publicatie | 21 juni 2018

Vroege sondevoeding voor de behandeling van hyperemesis gravidarum (NTOG 2017 #6)

Hyperemesis gravidarum (HG) komt bij 0,2-6% van de zwangerschappen voor en kan leiden tot dehydratie, slechte voedingsintake en gewichtsverlies. HG is een veel voorkomende reden van ziekenhuisopname in… Overige publicatie | 21 juni 2018

Do’s and don’ts rondom informed consent in de verloskunde (NTOG 2017 #8)

In Nederland is sinds 1995 in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) de plicht tot informeren over en toestemming vragen bij medische handelingen opgenomen. De WGBO stelt… Overige publicatie | 21 juni 2018

Schatten verloskundigen en verloskundigen in opleiding bloedverlies postpartum even goed in?

De hoeveelheid bloedverlies postpartum is een visuele en subjectieve inschatting waarvan is gebleken dat deze vaak te hoog zijn bij weinig of matig bloedverlies en… Samenvatting | 20 juni 2018

Ouder zwanger, eerder inleiden? (NTOG 2018 #2)

Het is bekend dat vanaf 41 weken zwangerschapsduur het risico van perinatale sterfte toeneemt (Smith AJOG 2001). Dit komt onder andere door relatieve placenta-insufficiëntie: de placenta wordt ‘te oud’. Daarom… Overige publicatie | 20 juni 2018

Nederlandse geboortezorg vanuit internationaal perspectief (NTOG 2018 #2)

Afgelopen juni was de International Congres for Midwives, een triënnaal congres vergelijkbaar met het FIGO-wereldcongres (zie kader). Daar aanwezig waren Franca Cadee, voorzitter van de International Confederation… Overige publicatie | 20 juni 2018