Waarom Nederlandse vrouwen kiezen voor zorg buiten de richtlijn

Er is een groeiend aantal vrouwen dat tijdens de partus zorg buiten de richtlijnen wil of zelfs helemaal geen zorg wil. Deze Nederlandse kwalitatieve studie… Samenvatting | 15 maart 2018

Eerstelijnsverloskundige lijkt positief over NIPT als eerste screening

De eerstelijnsverloskundigen geven aan 85% van de zwangere vrouwen counseling over screening. Dit Nederlandse dwarsdoorsnede onderzoek richt zich op de kennis en attitude van eerstelijnsverloskundigen… Samenvatting | 13 maart 2018

Erkenning voor verscheidenheid in migrantenvrouwen

In de Europese wetenschappelijke literatuur bestaat onduidelijkheid over het concept migrantenvrouwen. Meer duidelijkheid is van belang voor onderzoek rond zwangerschap en geboorte en kan zorgverleners… Samenvatting | 13 maart 2018

Vitale nichezwangerschap (NTOG 2017 #2)

Een vitale ectopische zwangerschap wordt met enige regelmaat gezien, maar wat als deze zwangerschap in een niche zit van een eerder uterien sectiolitteken? Wat zijn de… Overige publicatie | 9 maart 2018

Moeder-kindconflict of arts-patiëntconflict? (NTOG 2017 #2)

De afgelopen tijd is er discussie geweest in verloskundig Nederland over de mogelijkheid een gedwongen sectio te verrichten, na interventie van een rechter. Ook is er al langer… Overige publicatie | 9 maart 2018

Nieuwe toedieningsvorm prostaglandine E1, bij inleiden van de baring (NTOG 2017#2)

Het 200 µg misoprostol vaginaal afgiftesysteem is een relatief nieuwe vaginale toedieningsvorm van prostaglandine E1, ontwikkeld voor inleiding van de baring op klinische indicatie. Het betreft een… Overige publicatie | 9 maart 2018

Nichezwangerschap: een review van de behandelopties (NTOG 2017 #2)

Een nichezwangerschap is een zeldzame aandoening. Bij de keuze voor de behandelstrategie spelen de exacte plaats van de innesteling, vascularisatie en vitaliteit een belangrijke rol. In dit… Overige publicatie | 7 maart 2018

De ‘lastige’ latente fase: ervaringen met de begeleiding

Eerder onderzoek liet zien dat de begeleiding tijdens de eerste (latente) fase van de baring vaak onvoldoende tegemoet komt aan de behoeften van vrouwen en… Samenvatting | 7 maart 2018

Goede redenen om vrouwen met ernstig overgewicht een leefstijlinterventie aan te bieden voorafgaand aan vruchtbaarheidsbehandeling

Vrouwen met ernstig overgewicht hebben vaker problemen met de eisprong, worden minder gemakkelijk zwanger en hebben vaker complicaties tijdens de zwangerschap. In haar proefschrift onderzoekt… Promotie | 27 februari 2018

Kwaliteit van zorg in geboortecentra

Geïntegreerde zorg wordt steeds meer gezien als een manier om kosten in de gezondheidszorg te verlagen, kwaliteit van de zorg te verbeteren en betere gezondheidsuitkomsten… Promotie | 27 februari 2018