Modus partus en uitkomsten kind (NTOG 2018 #4)

‘Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind’ kopt de NOS over een recent verschenen Australisch-Nederlandse studie in Birth (Peters, Birth 2018). Kinderen die middels een kunstverlossing geboren waren, blijken post-partum en… Overige publicatie | 20 september 2018

Woman-centred care; wat bedoelen we precies?

Er zijn verschillende interpretaties over wat woman-centred care is of zou moeten zijn en hoe dit in de verloskunde praktijk uitgevoerd zou moeten worden. Om… Samenvatting | 11 september 2018

Verloskundigen in de spagaat; dilemma’s geanalyseerd

Het kan voor verloskundigen soms moeilijk zijn zich te conformeren aan wensen van vrouwen in hun zorg of om bepaalde wensen te faciliteren. Er is… Samenvatting | 5 september 2018

Psycho-educatie en cognitieve therapie kunnen helpen baringsangst te verminderen

Deze systematische review geeft een overzicht van studies die interventies die vrouwen helpen hun baringsangst (tocofobie) te verlichten. De auteurs selecteerden 19 artikelen over 15… Samenvatting | 3 september 2018

De physician assistant klinisch verloskundige in Nederland (NTOG 2018 #4)

Ongeveer een derde van de verloskundigen in Nederland werkt als klinisch verloskundige. Er is op dit moment geen erkend specialistenregister van deze groep verloskundigen noch is helder… Overige publicatie | 2 juli 2018

Embryonale gezondheid en virtuele realiteit (NTOG 2018 #3)

Abnormale embryonale en placentaire groei en ontwikkeling zijn van invloed op het zwangerschapsverloop, de gezondheid van de pasgeborene en zelfs op de gezondheid van het kind en de… Overige publicatie | 2 juli 2018

Het zikavirus op Curaçao (NTOG 2018 #3)

In deze studie werd gekeken naar de prevalentie en organisatie van ZIKV zorg op Curaçao tussen februari 2016 tot maart 2017. Zwangere vrouwen met laboratorium bewezen ZIKV of… Overige publicatie | 2 juli 2018

Gezamenlijke intakebespreking, betere uitkomsten? (NTOG 2018 #3)

De obstetrische zorg in Nederland is verdeeld over verschillende zorglagen. Goede samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijn is essentieel voor optimale obstetrische zorg en integrale zorg lijkt… Overige publicatie | 2 juli 2018

Ouder zwanger, eerder inleiden? (NTOG 2018 #2)

Het is bekend dat vanaf 41 weken zwangerschapsduur het risico van perinatale sterfte toeneemt (Smith AJOG 2001). Dit komt onder andere door relatieve placenta-insufficiëntie: de placenta wordt ‘te oud’. Daarom… Overige publicatie | 28 juni 2018

Nederlandse geboortezorg vanuit internationaal perspectief (NTOG 2018 #2)

Afgelopen juni was de International Congres for Midwives, een triënnaal congres vergelijkbaar met het FIGO-wereldcongres (zie kader). Daar aanwezig waren Franca Cadee, voorzitter van de International Confederation… Overige publicatie | 28 juni 2018