A terme sterfte 2011 – Perinatale audit: De voortgang

De belangrijkste beroepsgroepen binnen de verloskundige zorg hebben tijdens perinatale audits hun eigen zorgverlening over 2011 geëvalueerd. Dit leidde tot belangrijke verbeterpunten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Vandaag presenteert de stichting Perinatale Audit Nederland (PAN) de hoofdlijnen uit deze bevindingen.

De Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte adviseert in 2009 perinatale audit te omarmen als belangrijk instrument voor de verbetering van samenwerking tussen professionals in de zorgketen en betere zorg voor moeder en kind. Inmiddels organiseren alle verloskundige samenwerkingsverbanden in Nederland regelmatig auditbijeenkomsten.

Bijna alle gevallen van sterfte van voldragen kinderen zijn besproken.

Tijdens deze audits hebben zorgverleners à terme sterfte uit 2011 besproken. Dit zijn kinderen die na een zwangerschapsduur van meer dan 37 weken doodgeboren worden, of overlijden in de eerste vier levensweken.

In 2011 zijn 158.500 kinderen geboren na een zwangerschapsduur van 37 weken of meer. Van hen zijn 368 kinderen doodgeboren of in de eerste vier levensweken overleden.

Vergeleken met 2010 is het aantal besproken sterftegevallen aanzienlijk gestegen. De betrokken zorgverleners hebben meer dan 90% van de sterfgevallen in audits besproken. Daarbij hebben zij bepaald of er sprake was van substandaard factoren, zorg die niet voldoet aan de professionele eisen. Bij 9% van de volledig geëvalueerde en beschreven gevallen was er een waarschijnlijke of zeer waarschijnlijke relatie tussen deze factoren en sterfte van het kind.

Voorgestelde verbeteringen in de zorg

De deelnemers aan de audits deden aanbevelingen om de zorg verder te verbeteren. Enerzijds aanbevelingen rond de inhoud van de zorg, zoals de ontwikkeling van een richtlijn over ‘minder leven voelen’. Anderzijds aanbevelingen die zich richten op de organisatie van de zorg, de invoering van een Perinataal Webbased Dossier voor betere communicatie of gezamenlijke trainingen.

Wat is er gedaan met de eerdere aanbevelingen?

Het vorige rapport kwam eind 2011[1] uit. Binnen regionale projecten, lokale samenwerkingsverbanden en via landelijke plannen zijn zorgverleners en hun organisaties hiermee aan de slag gegaan. Het College Perinatale Zorg draagt bij aan de coördinatie van de diverse activiteiten. Het is nog te vroeg om de impact van de initiatieven te meten, maar de Stichting PAN verwacht dat de resultaten van de verbetering van zorg in de komende jaren zichtbaar zullen worden.

Type

Rapport(age)

Publicatie datum

06 April 13