Evaluatie van de kwaliteit van pijnbestrijding durante partu in een derdelijnsziekenhuis (NTOG #2019-1)

In dit retrospectief dossieronderzoek in het Radboudumc in Nijmegen is gekeken naar de kwaliteit van de pijnbestrijding durante partu. Er is gekeken naar epidurale analgesie en remifentanil patiëntgecontroleerde analgesie (R-PCA).

De gemiddelde wachttijd voor epidurale analgesie voldeed grotendeels aan de richtlijn (< 60 minuten) zonder verschil tussen binnen of buiten kantoortijden. In 84,6% van de gevallen was er sprake van adequate analgesie. Onze cijfers over problemen rondom plaatsing van de epiduraal zijn vergelijkbaar met grote internationale studies. Vergeleken met een PCA remifentanil kwam er bij epidurale analgesie vaker hypotensie, misselijkheid en een temperatuurstijging ≥ 38°C vaker voor. In de R-PCA groep kwam saturatiedaling tot ≤ 95% significant vaker voor. Er lijkt echter wel sprake te zijn van onderrapportage van bijwerkingen, met name bij R-PCA. Bij het gebruik van R-PCA wordt in een groot deel van de gevallen de SOP remifentanil niet nageleefd.