Het zikavirus op Curaçao (NTOG 2018 #3)

Pregnancy and the newborn, what happened?

In deze studie werd gekeken naar de prevalentie en organisatie van ZIKV zorg op Curaçao tussen februari 2016 tot maart 2017. Zwangere vrouwen met laboratorium bewezen ZIKV of klinische verdenking op het doormaken hiervan, tevens de pasgeborenen met microcefalie werden geïncludeerd(n=87).

Laboratorium uitslagen bij moeder en kind en cerebrale afwijkingen werden onderzocht. Er waren aanwijzingen op placentaire transmissie.
Er werden geen aanwijzingen voor congenitaal zikasyndroom gevonden bij de pasgeborenen in het cohort, tevens kon de gevonden prevalentie van microcefalie niet direct als toegenomen beschouwd worden. Organisatorisch bleken er vele hiaten waarop een uitgebreide aanbeveling per bijdragende discipline werd geschreven.