Modus partus en uitkomsten kind (NTOG 2018 #4)

‘Medisch ingrijpen bij bevalling van invloed op gezondheid kind’ kopt de NOS over een recent verschenen Australisch-Nederlandse studie in Birth (Peters, Birth 2018). Kinderen die middels een kunstverlossing geboren waren, blijken post-partum en in hun eerste vijf levensjaren meer gezondheidsproblemen te hebben dan kinderen die spontaan geboren waren.

De onderzoekers concluderen dit na het analyseren van de uitkomsten van 491.590 partus in Australië. Alleen laag-risicopartus werden geïncludeerd, d.w.z. àterme eenlingen van gezonde vrouwen, zwanger van foetus zonder bekende congenitale afwijkingen.

Publicatie in Birth 2018

Type

Birth

Publicatie datum

25/03/2018