Nieuwe richtlijn ‘Perinataal beleid bij extreme vroeggeboorte’

Circa 4 per 1000 geboorten in Nederland vindt extreem vroeg plaats, dat wil zeggen tussen22 en 26 zwangerschapsweken. Door verbete-ringen in de perinatale zorg is de kans opoverleving voor extreem-vroeggeboren kinde-ren in de laatste twee decennia toegenomen.

Niettemin is de incidentie van matige tot ernstige handicaps bij overlevende kinderenaanzienlijk. Een nieuwe richtlijn moet onder-steuning bieden bij het besluitvormingsprocesin het wel/niet starten van de behandeling en moet leiden tot betere zorg met meer uniformiteit in de praktijkuitvoering.

Type

Richtlijn

Publicatie datum

01 November 10
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.