Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
ONDERZOEK IN 'T KORT
De zorgervaringen van hoog-risico zwangeren
ONDERZOEK IN 'T KORT
Is onderwatergeboorte geassocieerd met neonatale en maternale risico’s?
ONDERZOEK IN 'T KORT
Lager-opgeleiden onderschatten risico’s op afwijkingen na negatief NIPT-resultaat
ONDERZOEK IN 'T KORT
Fertiliteitsbehandelingen leiden tot meer obstetrische complicaties
ONDERZOEK IN 'T KORT
Relatie tussen vroeggeboorte en placentapathologie
ONDERZOEK IN 'T KORT
Aandacht voor mondzorg bij zwangeren is ondermaats
ONDERZOEK IN 'T KORT
Buidelen door vader: gunstige uitkomsten voor vader en kind
ONDERZOEK IN 'T KORT
Relatie tussen voorgenomen plaats van bevalling en angst en depressie
ONDERZOEK IN 'T KORT
Fysiologische geboorte centraal voor eerste – en tweedelijns verloskundigen
ONDERZOEK IN 'T KORT
Patiënt-empowerment is meer dan patiëntparticipatie en patiëntgerichtheid
ONDERZOEK IN 'T KORT
Vrouwen kijken postpartum terug op hun baringspijn