Een initiatief van de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV)
PROMOTIE
Women’s voices: towards understanding the organization and women’s views of maternity care in the Netherlands
PROMOTIE
Verplaats bevallende vrouw niet te snel naar geboortecentrum
PROMOTIE
Effect van haptotherapie bij zwangeren met bovenmatige bevallingsangst
PROMOTIE
Evaluatie van een kinderwensspreekuur in een genetisch geïsoleerde populatie
PROMOTIE
The Place To Be
PROMOTIE
Lactaatmeting goed alternatief voor pH-bepaling in microbloedonderzoek
PROMOTIE
Goede redenen om vrouwen met ernstig overgewicht een leefstijlinterventie aan te bieden voorafgaand aan vruchtbaarheidsbehandeling
PROMOTIE
Kwaliteit van zorg in geboortecentra
PROMOTIE
Ontwikkeling van hart- en vaatziekten na preëclampsie
PROMOTIE
Aspirine tegen zwangerschapsvergiftiging werkt niet bij alle vrouwen
PROMOTIE
Hartfilmpje van ongeboren baby helpt bij opsporing complicaties tijdens de zwangerschap