Reflectie op handelen door eerstelijns verloskundigen

Een onderzoek naar het gebruik van de LVR-1 praktijkanalyse 2005 en het PRN-jaarboek Perinatale Zorg in Nederland 2003 onder eerstelijns verloskundigen ten behoeve van kwaliteitsbevordering.

Wat zijn redenen voor praktiserende eerstelijns verloskundigen om wel of geen gebruik te maken van de PRN-producten (LVR-1 praktijkanalyse 2005, PRN-jaarboek Perinatale Zorg in Nederland 2003) om op hun handelen te reflecteren?

Methoden

Er is een model geschetst waarin duidelijk wordt hoe praktiserende eerstelijns verloskundigen, met behulp van de twee genoemde PRN-producten op hun handelen kunnen reflecteren. Vervolgens is een kwantitatief en deels kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik gemaakt is van schriftelijke enquêtes. Hiervoor is een a-selecte gestratificeerde steekproef van 102 eerstelijns verloskundigenpraktijken getrokken uit het adressenbestand van de KNOV (2006), dat nagenoeg alle eerstelijns verloskundigenpraktijken in Nederland bevat. De resultaten van de enquête zijn geanalyseerd. Het responspercentage bedraagt 57% (n=61).

Conclusie

Het empirisch onderzoek heeft een deels inventariserend karakter, waaruit naar voren komt dat er in 2006 in het kader van kwaliteitscontrole nauwelijks gebruik gemaakt wordt van de PRN-producten door praktiserende eerstelijns verloskundigen. Hierbij moet vermeld worden dat de LVR-1 praktijkanalyse meer gebruikt wordt dan het PRN-jaarboek Perinatale Zorg. De meest belemmerende factor die eerstelijns verloskundigen hierbij aangeven is gebrek aan tijd. De respondenten geven echter wel aan dat zij het belangrijk vinden om de PRN-producten te ontvangen en te gebruiken om op hun handelen te reflecteren teneinde hun kwaliteit te waarborgen. Uit dit onderzoek komen de volgende aanbevelingen naar voren om het gebruik van de PRN-producten onder eerstelijns verloskundigen te stimuleren: * Het meezenden van een korte samenvatting met daarin de belangrijkste items met betrekking tot kwaliteit van zorg (voldoen aan het verzoek om sedatie, niet vorderende ontsluiting en niet vorderende uitdrijving). * Het reflecteren op handelen met behulp van de PRN-producten binnen een intercollegiale toetsing (ITV). * Het verstrekken van accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister van de KNOV indien verloskundigen volgens een vaste structuur de PRN-producten binnen de praktijk, kring of verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bespreken.

Begeleider(s)

Mw. Dr. A.C.J. Ravelli

Datum publicatie

10 January 08
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.