Vol gestopt of leeg geprikt?

Een literatuuronderzoek naar hypoglycemie post partum bij pasgeborenen

Welke pasgeborenen, geboren in de eerste lijn, hebben een verhoogd risico op hypoglycemie en is preventie hiervan relevant? Naar aanleiding van verschillen in beleid tussen eerste en tweede lijns verloskunde en verschillen onderling, wordt het beleid met betrekking tot hypoglycemieën bij pasgeborenen nader bekeken.

Methoden

LIteratuuronderzoek

Conclusie

Als antwoord op de onderzoeksvraag kan worden gesteld dat van alle gezonde pasgeborenen die geboren worden in de eerste lijn, alleen large for gestational age pasgeborenen een mogelijk verhoogd risico hebben op hypoglycemie direct post partum. De meeste van deze hypoglycemieën zijn asymptomatisch en van voorbijgaand karakter. De waarde van opsporing van deze hypoglycemieën is nog onzeker, aangezien van deze hypoglycemieën niet is bewezen dat ze neurologische schade opleveren bij LGA pasgeborenen. Preventie is wel belangrijk. Zo kan een persisterende hypoglycemie worden voorkomen.

Aanbevelingen
Naar aanleiding van dit literatuuronderzoek lijkt het gerechtvaardigd dat LGA pasgeborenen niet gescreend of bijgevoed hoeven te worden, mits er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn pasgeborenen direct post partum goed warm houden, ze direct borstvoeding geven en ze mogen niet tot een risicogroep behoren.

Begeleider(s)

Esther Feijen- de Jong (VAG), dr. Peter Dijk, Beatrix kinderkliniek-UMCG

Datum publicatie

01 March 06
Log in / Registreer Een reactie plaatsen is mogelijk zodra u ingelogd bent.